Wprowadzenie    Liturgia słowa    Katecheza    Rozważanie

ŚWIĘTO ŚWIĘTEJ RODZINY: JEZUSA, MARYI I JÓZEFA Rok A (biały) Nr 64 (30 grudnia 2007)

Wprowadzenie do liturgii

RODZINA BOGIEM SILNA

Chyba nigdy dotąd rodzina nie była narażona na tak wielkie niebezpieczeństwa jak dziś, gdy rozmaite interesy chwieją jej podstawami. Tym bardziej więc trzeba nam szukać oparcia i siły w Bogu i w przykładzie życia Świętej Rodziny z Nazaretu.
Rodzinę tworzą mężczyzna, kobieta i potomstwo. Bez jasnego poczucia własnej tożsamości nie można zbudować trwałego związku, w którym każda z osób ma do spełnienia sobie właściwą rolę. To, w jaki sposób każdy wywiązuje się ze swoich zadań, rzutuje na klimat panujący w rodzinie. Kobieta wnosi ciepło i miłość; ma niepowtarzalną relację z dzieckiem, które potrzebuje czuć się kochane, aby mogło się właściwie rozwijać. Z kolei mężczyzna daje rodzinie poczucie siły i bezpieczeństwa, bez którego trudno byłoby przetrwać przeciwności losu.
Być mężczyzną to znaczy brać codziennie odpowiedzialność za swoich najbliższych i swoje obowiązki. Wielu mężczyzn z oddaniem to czyni, będąc oparciem dla powierzonych im osób. Nie brak jednak i takich, którzy boją się wziąć życie w swoje ręce, uciekają w alkohol, seks, rozrywkę albo pracę i są nieobecni w życiu rodziny.
Historia św. Józefa pokazuje, że prawdziwy mężczyzna to nie superman, który niczego się nie boi, ale człowiek twardo stąpający po ziemi i słuchający wewnętrznego głosu Boga. Tylko z Jego pomocą jest on w stanie zapewnić swojej rodzinie szczęśliwe życie.

ks. Krzysztof Burski – paulista

 

„Józef wstał, wziął w nocy Dziecię i Jego Matkę i udał się do Egiptu”. (Mt 2, 14)