Wprowadzenie    Liturgia słowa    Katecheza    Rozważanie

UROCZYSTOŚĆ NARODZENIA PAŃSKIEGO - Msza w dzień Rok A (biały) Nr 62 (25 grudnia 2007)

Wprowadzenie do liturgii

TAJEMNICA ŻŁÓBKA

Istotną treścią Bożego Narodzenia jest prawda, że w Jezusie odwieczne Słowo Boga stało się ciałem i zamieszkało wśród nas. Za cenę Jego uniżenia, od betlejemskiego żłóbka aż po krzyż na Kalwarii, dokonało się zbawienie świata. W ten sposób w Jezusie Chrystusie Bóg stał się Bogiem z nami. W Nim poznajemy miłującą obecność Boga i bezpośrednio jej doświadczamy. Wymaga to tylko nieustannego otwierania się na dar Bożego życia w Chrystusie, zwłaszcza przez korzystanie z sakramentów świętych, modlitwę, powrót do lektury Biblii i nauki Kościoła.
Kluczem do owocnego życia chrześcijańskiego jest nasze trwanie w Chrystusie. Istnieje w nas tendencja do odchodzenia od wiary, do polegania na sobie, do ufania własnej sile, inteligencji i ciężkiej pracy. Te skłonności są wzmacniane przez laickie środowisko życia, różne trudności i pokusy. Osłabieniem naszej wiary zainteresowany jest zwłaszcza Szatan, który w wyrafinowany sposób stara się odwieść nas od całkowitego zaufania Chrystusowi.
Gdy doświadczamy różnych przeciwności losu, pamiętajmy, że Bóg nas kocha, a próby dopuszcza tylko po to, by nas jeszcze bardziej przyciągnąć do siebie i pogłębić czystość naszego serca. Często kierujmy wzrok ku Chrystusowi, by stanowić z Nim jedno. Niech Jego obecność w naszym sercu uzdalnia nas do życia z wiary.

ks. Stanisław Haręzga

„Ja będę Mu Ojcem, a On będzie Mi Synem”. (Hbr 1, 5)