Wprowadzenie    Liturgia słowa    Katecheza    Rozważanie

UROCZYSTOŚĆ NARODZENIA PAŃSKIEGO - Msza w nocy Rok A (biały) Nr 61 (25 grudnia 2007)

Katecheza

TAJEMNICA BETLEJEMSKIEJ NOCY

Nad ubogą stajenką betlejemską zabrzmiała pośród nocy niezwykła pieśń. Zastępy niebieskie ogłosiły wszystkim słowa pełne dostojeństwa i radości: Chwała Bogu na wysokościach, a na ziemi pokój ludziom Jego upodobania (Łk 2, 4).
Jakże głęboko zrozumiał te słowa Jan Paweł II, kiedy 25 grudnia 1997 r. podczas Mszy świętej Bożego Narodzenia powiedział, że „w noc narodzenia Jezusa Boża chwała stała się udziałem całego stworzenia, a człowiek został objęty tajemnicą Bożego upodobania, które jest źródłem ostatecznego pokoju”. Ta święta noc to Boży znak dla całego świata i każdego z nas.
Pomimo wielu naszych trudności i kłopotów Boże Narodzenie jest czasem radosnego świętowania wielkiej tajemnicy Wcielenia Syna Bożego. Ten cud dokonał się dzięki odwiecznej miłości Boga do każdego człowieka. Gdy bowiem nadeszła pełnia czasu, zesłał Bóg Syna swego, zrodzonego z niewiasty, zrodzonego pod Prawem, aby wykupił tych, którzy podlegali Prawu, abyśmy mogli otrzymać przybrane synostwo (Ga 4, 4-5).
W polskiej tradycji odwieczną miłość Boga objawioną w „pełni czasów”, pomagają nam przeżywać liczne wydarzenia i symbole: wzruszająca wieczerza wigilijna, łamanie się opłatkiem, śpiewanie kolęd i pastorałek. W okresie Bożego Narodzenia wnętrza naszych kościołów, kaplic i domów przybierają uroczysty i piękny wygląd. Otaczamy Jezusa promieniami migocących świateł, ale przede wszystkim ciepłem naszych serc. Czynimy to wszystko, aby Bogu dziękować, że „pełnia czasu” stała się „pełnią Jego odwiecznej miłości”.
Znamy baśń Andersena zatytułowaną „Gwiazda Wigilijna”. Jak długo nad baśniowym królestwem świeciła gwiazda wigilijna, tak długo działo się w nim dobrze. Ludzie byli prawi, zacni i szczęśliwi. Gdy jednak gwiazda zgasła, ponieważ ją przeklęto, wszystko zmieniło się na niekorzyść: zabrakło ludzkiej dobroci, sprawiedliwości, zadowolenia i szczęścia. Postanówmy w czasie Świąt Bożego Narodzenia, że nigdy i nigdzie nie będziemy gasić wigilijnej gwiazdy! Co więcej, będziemy się starali, aby ona świeciła poprzez nas.
Moi Kochani! W tę świętą i cichą noc pragnę Wam złożyć najgorętsze życzenia, aby wartości Chrystusowego królestwa i moc Jego pokoju stały się w te święta i na przestrzeni całego Nowego Roku Waszym udziałem – udziałem Waszych rodzin i udziałem wszystkich ludzi dobrej woli w naszej Ojczyźnie i na całym świecie. Niech pokój, prawda, sprawiedliwość, dobroć, miłość i miłosierdzie będą najbardziej oczekiwanymi gwiazdkowymi darami.

bp Zygmunt Zimowski