Wprowadzenie    Liturgia słowa    Katecheza    Rozważanie

UROCZYSTOŚĆ NARODZENIA PAŃSKIEGO - Msza w nocy Rok A (biały) Nr 61 (25 grudnia 2007)

Wprowadzenie do liturgii

SYN ZOSTAŁ NAM DANY

Współczesne życie nie ułatwia nam refleksji nad znaczeniem tego, co przeżywamy w Boże Narodzenie. Któż dziś potrafi znaleźć słowa tak głębokie, by zdołały one w pełni wyrazić ten fakt, że odwieczne Słowo stało się ciałem i zamieszkało między nami? Któż z nas jest zdolny ogarnąć tę prawdę, że w zapadłej mieścinie Judei, w 14 roku panowania cesarza Oktawiana Augusta, został nam dany Syn Boży? Do tej podstawowej chrześcijańskiej prawdy nie dochodzi się poprzez lekturę uczonych ksiąg czy też dociekania rozumu ludzkiego. Prowadzi do niej droga wiary w naszego Zbawiciela Jezusa Chrystusa. On przychodzi nieustannie, obdarowując nas licznymi łaskami, zwłaszcza pokojem oraz słowem, które buduje i łączy.
Wpatrując się dzisiejszej nocy oczyma wiary w tajemnicę narodzin Zbawiciela, którym jest Chrystus Pan, spróbujmy zbudować rodzaj duchowego drogowskazu. Jeśli chcemy myśleć i mówić o przyszłości świata i człowieka, winniśmy po pierwsze odnaleźć w Chrystusie Jezusie utracony sens ludzkiego istnienia, bo tylko On może pojednać człowieka z Bogiem. Po drugie, winniśmy pogodzić człowieka z nim samym, dążąc do odbudowania pełnej wizji człowieczeństwa, która nie może istnieć bez odniesienia do Boga. Po trzecie, winniśmy pogodzić człowieka z jego bliźnim. Potrzeba nam odkryć drugiego człowieka jako „znak Boga”.

bp Wacław Depo

„Nie bójcie się! Oto zwiastuję wam radość wielką”. (Łk 2, 10)