Wprowadzenie    Liturgia słowa    Katecheza    Rozważanie

III NIEDZIELA ADWENTU Rok A (fioletowy) Nr 59 (16 grudnia 2007)

Wprowadzenie do liturgii

PAN JEST BLISKO!

Boże Narodzenie już puka do naszych drzwi. Zaczyna nas otaczać jego delikatne i ciepłe światło. Płynie stąd nastrój radości, w który obfituje dzisiejsza liturgia.
Czas, który przeżywamy jest czasem zbawienia. Słowo Boże podnosi na duchu przygnębionych, chorym zapowiada odzyskanie zdrowia, a zniewolonym – prawdziwą wolność. Są to zewnętrzne znaki zbawienia, którego istotą jest powrót człowieka do Boga i życie w Jego łasce.
Pan jest blisko! (Flp 4, 5) – oto właściwy powód naszej radości. I nie chodzi tu o radość powierzchowną i czysto uczuciową, ale o radość, która dotyka głębin naszego ducha; radość płynącą stąd, że zostaliśmy odkupieni przez Chrystusa, który w swojej wielkiej miłości wychodzi nam naprzeciw i sprawia, że niewidomi wzrok odzyskują, chromi chodzą, trędowaci doznają oczyszczenia, głusi słyszą, umarli zmartwychwstają, ubogim głosi się Ewangelię (Mt 11, 5). Jednym słowem, Chrystus przeprowadza nas z ciemności do światła, ze stanów zniewoleń ducha do prawdziwej wolności, ze śmierci do życia. On jest źródłem naszej radości, gdyż otwiera przed nami prawdziwie nowe życie, a co najważniejsze, obdarza nas dziecięctwem Bożym i czyni uczestnikami swojej Boskiej natury (por. 2 P 1, 4).

ks. Henryk Skoczylas – michalita

„Czy Ty jesteś Tym, który ma przyjść?”. (Mt 11, 3)