Wprowadzenie    Liturgia słowa    Katecheza    Rozważanie

UROCZYSTOŚĆ NARODZENIA PAŃSKIEGO-Msza w dzień Rok A (biały) Nr 62 (25 grudnia 2001)

Wprowadzenie do liturgii

'DZIECIĘ SIĘ NAM NARODZIŁO..."

Dzień Pański
Już 2000 lat upłynęło od tego Wydarzenia, a ciągle jest ono żywe w ludzkiej pamięci. A przecież usiłowano zniszczyć to nowe życie, a potem na różne sposoby starano się osłabić wymowę faktu narodzenia Chrystusa. A jednak moc życia okazuje się większa. Ludzie od 20. wieków zastanawiają się, gdzie jest źródło tej mocy? Razem z pasterzami padają na kolana przed tą Tajemnicą, która wyraża się w miłości. Bóg tym razem nie chciał odwoływać się do sposobów znanych wcześniej ludziom, ale 'przemówił do nas przez Syna". A w Synu było i jest życie, była i jest światłość. Czas przed nami jakby ucieka, nie zawsze nadążamy za kalendarzem zajęć. Nierzadko jest mroczno i w nas, i na zewnątrz. Często też miłość i życie są zagrożone. Jednak co roku powracamy do narodzin Chrystusa. Stajemy przy żłóbku razem z Maryją i Józefem. Nie dziwi nas ubóstwo betlejemskiej groty. Na pierwszym miejscu widzimy Życie, a w Nim czujemy obecność Miłości, a dzięki temu Światło na nowo zaczyna rozjaśniać nasz czas, naszą nadzieję. I wtedy lepiej rozumiemy, że nasz pobyt na ziemi ma sens. Łatwiej przychodzi nam zapomnieć o cierpieniu, o zmaganiach. Radość powraca do naszych serc, gdyż 'ziemia ujrzała swego Zbawiciela".

bp Antoni P. Dydycz

Pójdźmy, oddajmy pokłon Panu, bo wielka światłość zstąpiła dzisiaj na ziemię.