Wprowadzenie    Liturgia słowa    Katecheza    Rozważanie

II NIEDZIELA ADWENTU Rok A (fioletowy) Nr 58 (9 grudnia 2007)

Wprowadzenie do liturgii

POKÓJ OWOCEM NAWRÓCENIA

W dzisiejszej Liturgii Słowa rozbrzmiewa głos Jana Chrzciciela: Nawróćcie się, bo bliskie jest królestwo niebieskie. Wezwanie do nawrócenia brzmi mocno przez cały okres Adwentu, który przygotowuje nas na spotkanie z Nowonarodzonym Jezusem.
Greckie słowo metanoia oznacza zmianę sposobu myślenia: przedrostek meta wskazuje na zmianę kierunku ruchu, natomiast drugi człon wyrazu wiąże się z rzeczownikiem nous – umysł. W nawróceniu chodzi o taką przemianę sposobu myślenia, która pociąga za sobą zmianę postępowania, tak aby ostatecznie nie tylko umysł, ale całe życie człowieka zostało skierowane ku Bogu i ku Jego królestwu.
Wezwanie do wydania godnego owocu nawrócenia Jan Chrzciciel kierował do elity religijnej narodu żydowskiego: do kapłanów, saduceuszy, do ówczesnych teologów, którymi byli faryzeusze. Oni zaś, aby usprawiedliwić swoją bierną postawę, powoływali się na pobożność, na wiedzę teologiczną, na tradycję. Mówili z dumą: Abrahama mamy za ojca. Tymczasem dopiero w społeczności ludzi nawróconych, którzy wypowiedzieli walkę grzechowi, będzie mógł zapanować powszechny pokój, o jakim bardzo obrazowym językiem mówi dziś prorok Izajasz: Niemowlę igrać będzie na norze kobry, dziecko włoży swą rękę do kryjówki żmii.

abp Marian Gołębiewski

„Nawróćcie się! Przygotujcie drogę Panu!”. (Mt 3, 2. 3)