Wprowadzenie    Liturgia słowa    Katecheza    Rozważanie

UROCZYSTOŚĆ CHRYSTUSA KRÓLA WSZECHŚWIATA Rok C (biały) Nr 56 (25 listopada 2007)

Rozważanie

KRÓLOWANIE CHRYSTUSA


Tytuł „Król” stale szedł za Jezusem i był powodem, dla którego Go prześladowano. Herod wpadł w gniew, gdy od Mędrców dowiedział się, że przybyli uwielbić nowonarodzonego króla żydowskiego; nakazał więc dokonać mordu na dzieciach w Betlejem. Gdy na brzegu Jeziora Tyberiadzkiego tłum zdał sobie sprawę, że nasycił się pięcioma bochenkami chleba i dwoma rybami, nad którymi Jezus odmówił błogosławieństwo, chciał obwołać Go królem; chciał jednak takiego króla, który zaspokaja ludzkie pragnienia. Po wskrzeszeniu Łazarza tłum znowu ogłosił Go królem i Jezus przed męką wjechał do Jerozolimy wśród okrzyków hosanna i błogosławiony Król (Łk 19, 38).
Podaje siebie za Mesjasza-Króla – oskarżyli Go potem kapłani przed Piłatem (Łk 23, 2), by doprowadzić do wyroku skazującego. I oto ten sam tłum, który kilka dni wcześniej witał Go z entuzjazmem, zaczął krzyczeć: Poza cezarem nie mamy króla! (J 19, 15). Witaj, Królu Żydowski! – kpili z Niego żołnierze w czasie biczowania (Mk 15, 18). Odtąd szyderstwo i złośliwe obelgi będą towarzyszyły umęczonemu Królowi aż na Golgotę. Jeszcze będąc przybitym do krzyża, Jezus usłyszy urągania: Jeśli Ty jesteś Królem Żydowskim, wybaw sam siebie” (Łk 23, 37).
Kościół czci dzisiaj Jezusa Chrystusa jako Króla wszechświata. Co ten tytuł oznacza? Głęboko to przemyślała i przeżyła służebnica Boża Rozalia Celakówna (1901-1944), która w swoim przesłaniu duchowym podkreśla, że przyjęcie królowania Chrystusa dokonuje się wtedy, gdy przyjmuje się Jego krzyż jako wezwanie i moc do podjęcia osobistego nawrócenia. Nawrócenie jest najbardziej autentyczną realizacją Królestwa Bożego, które w ten sposób umacnia się w nas i wokół nas, stając się drogą do prawdy, sprawiedliwości, miłości i pokoju w życiu osobistym i społecznym. Nie ma takich mroków w naszej ziemskiej wędrówce, których nie można by pokonać, gdy przyjmie się ewangeliczne królowanie Chrystusa i idzie wyznaczoną przez Jego wolę drogą. Służąc temu Królowi, zawsze możemy być pewni, że On poprowadzi nas za rękę i wesprze swoją łaską, gdy dla Niego podejmiemy wyrzeczenia i ofiary.
Rozalia w jednym z doświadczeń mistycznych usłyszała zachętę: „Oddaj mi się, dziecko, bym czynił z tobą, co chcę; bądź ze mną ofiarą za grzechy”. Odpowiedź Rozalii brzmiała: „Panie! czyń ze mną, co tylko chcesz. Uczyń mnie uległym narzędziem w Twych Boskich Rękach do spełniania zawsze i wszędzie Twojej Najświętszej Woli”. To jest odpowiedź, jakiej i od nas oczekuje Chrystus Król.

ks. Janusz Królikowski