Wprowadzenie    Liturgia słowa    Katecheza    Rozważanie

UROCZYSTOŚĆ CHRYSTUSA KRÓLA WSZECHŚWIATA Rok C (biały) Nr 56 (25 listopada 2007)

Wprowadzenie do liturgii

KRÓLESTWO, KTÓRE NIE MA KOŃCA

Jezus zapoczątkował na ziemi królestwo, które „nie będzie miało końca”. Jest ono zupełnie inne od królestw, jakie znamy z historii. Nie zostało zbudowane na krwi i cierpieniu ani narzucone przemocą lub podstępem. Nie opiera swej wielkości na sojuszach, pieniądzach czy armii. Chrystus jest Królem, który się nie narzuca ze swoją władzą. Jest Panem tych tylko, którzy sami oddadzą Mu swe serca, którzy uwierzą Jego miłości. Królestwo Chrystusa nie ma też żadnych granic. Każdy może do niego należeć, bez względu na to, gdzie i kiedy przyszedł na świat. Prawo tego królestwa nie jest podobne do konstytucji i kodeksów ziemskich. To prawo nakazuje kochać wszystkich, nawet nieprzyjaciół i dobrze czynić także tym, którzy nas nienawidzą. Ostatni w hierarchii ważności są tu pierwszymi – pogardzani cieszą się największą sławą, a najważniejsi są ubodzy. To królestwo stanowi ucieleśnienie najszlachetniejszych pragnień ludzkiego serca. Gdzie możemy je znaleźć? W zaświatach? Nie. Szukajmy go bliżej – w sobie samych, gdyż ono jest w nas. Możemy odkryć jego piękno. Od momentu chrztu staliśmy się obywatelami tego królestwa i jego pełnoprawnymi dziedzicami. Należymy do wspólnoty uczniów Chrystusa, którzy chcą iść za Nim drogami ufności, prawdy i pokoju. I chociaż nieraz wydaje się nam, że królestwa ciemności zwyciężają królestwo Boże, to jednak nie powinniśmy ulegać zniechęceniu i lękowi.

ks. Zbigniew Sobolewski

„Jezu, wspomnij na mnie, gdy przyjdziesz do swego królestwa!” (Łk 23, 42)