Wprowadzenie    Liturgia słowa    Katecheza    Rozważanie

XXXIII NIEDZIELA ZWYKŁA Rok C (zielony) Nr 55 (18 listopada 2007)

Wprowadzenie do liturgii

PRACA DAREM I ZADANIEM

Przez pracę uczestniczymy w stwórczym dziele Boga i w zbawczym dziele Chrystusa. Praca jest też drogą samospełniania się człowieka. Po grzechu pierworodnym jest ona dla człowieka trudem i źródłem konfliktów, ale winna być także środkiem osobistego uświęcenia.
Dziś nurtują nas szczególnie dwa problemy związane z pracą. Pierwszy to jej brak – bezrobocie. Wiemy, jak często człowiek bezrobotny czuje się niepotrzebny, sfrustrowany. Bywa, że traci poczucie własnej godności i szacunek ze strony domowników, którzy niekiedy utratę pracy przypisują jego nieudolności. Podobnie jak brak pracy jest złem, tak jest nim również nadmiar pracy. Przepracowanie zabija dziś często życie rodzinne, utrudnia kontakt z ludźmi. Ileż małżeństw zostaje rozbitych z powodu odwiecznego bożka, jakim jest pogoń za pieniądzem. Zapominamy, że praca jest dla człowieka, a nie człowiek dla pracy.
W każdej Eucharystii efekty naszej pracy przynosimy na Boży ołtarz. Ofiarujemy chleb i wino, owoc ziemi i dzieło ludzkich rąk. W ofiarę eucharystyczną włączamy cały nasz wysiłek: niewidoczną pracę gospodyń domowych, trud robotników, urzędników, kierowców, nauczycieli – pracę nas wszystkich. Chrystus przyjmując naszą pracę, łączy ją ze swoją zbawczą ofiarą i nadaje jej wymiar odkupieńczy.

bp Ignacy Dec

„Strzeżcie się, żeby was nie zwiedziono”. (Łk 21, 8)