Wprowadzenie    Liturgia słowa    Katecheza    Rozważanie

XXX NIEDZIELA ZWYKŁA Rok C (biały) Nr 51 (28 października 2007)

Rozważanie

BĄDŹ SPRAWIEDLIWY!


Sprawiedliwym nazywa się człowieka, który oddaje innym to, co im się należy. Wśród różnych ludzi, których Bóg postawił na twojej drodze życia, znajdziesz i takich, którym wiele zawdzięczasz, do których winieneś się odnosić ze szczególnym szacunkiem. Przede wszystkim są to rodzice. To dzięki nim pojawiliśmy się na świecie. To oni nas wychowywali, troszczyli się o nas, żywili, ubierali... Winniśmy wynagradzać im ten trud zwłaszcza miłością, a w razie potrzeby otaczać ich taką opieką, jakiej w danej sytuacji potrzebują. W Dekalogu czytamy: Czcij swego ojca i matkę swoją, jak ci nakazał twój Bóg, abyś długo żył i aby ci się dobrze powodziło na ziemi (Pwt 5, 16). Podobnie jest napisane w Księdze Syracydesa: Kto czci ojca, zyskuje odpuszczenie grzechów, a kto szanuje matkę, jakby skarby gromadził. Kto porzuca swego ojca, jest jak bluźnierca, a przeklęty przez Pana, kto pobudza do gniewu swą matkę (Syr 3, 3-16). Miłość rodziców i troska o nich to uczynki sprawiedliwości.
Sprawiedliwość domaga się też naszej pamięci o tych, którzy trudzili się nad naszym wychowaniem w szkole, o nauczycielach, którzy przekazywali nam wiedzę, by nas przygotować do samodzielnego życia. Szanujmy ich, pamiętajmy o nich oraz okazujmy im swoją wdzięczność. Jesteśmy ich dłużnikami, a tylko wyrazami wdzięczności możemy spłacić swój dług.
Często spotykasz ludzi starszych. Kiedyś, gdy byli młodzi, pracowali, abyś teraz mógł korzystać z ich pracy. Chodzisz przecież po chodnikach, jeździsz po drogach, mieszkasz w jakimś domu. Ci, którzy to budowali, będąc w pełni sił, to obecnie ludzie starsi. Szanuj ich pracę i pamiętaj o tych, którzy już odeszli do domu Pana. To jest twoja powinność.
Wyszukaj w swej pamięci jeszcze innych, którzy uczynili ci coś dobrego. Wyraź im swoją wdzięczność w sposób, jaki jest możliwy. Być może wielu twoich dobroczyńców odeszło do Pana. Pamiętaj o nich w modlitwie. Pomagali tobie, teraz ty pomóż im.
I co najważniejsze, miej na uwadze, że wszystko, co istnieje, zostało stworzone przez Boga. Dlatego przede wszystkim Jego czcij, Jemu wyrażaj swoją wdzięczność w codziennej modlitwie, w poszanowaniu Jego woli. Dziękuj Bogu! Dziękczynienie to jest twój miły obowiązek. Tego też domaga się sprawiedliwość.

ks. Leonard Ostrowski