Wprowadzenie    Liturgia słowa    Katecheza    Rozważanie

XXX NIEDZIELA ZWYKŁA Rok C (biały) Nr 51 (28 października 2007)

Wprowadzenie do liturgii

BÓG NIE MA WZGLĘDU NA OSOBY

Człowiek ma bezpośredni dostęp do Boga – nie trzeba do tego być szlachetnie urodzonym, zajmować wysokiego stanowiska, mówić pochlebstw ani dawać łapówek. W Kościele ta szansa niepomiernie wzrasta, bo jego członkowie są Ciałem Chrystusa i mają swoich świętych orędowników. Mogą też korzystać ze źródeł łaski – sakramentów.
Bóg ma upodobanie w sercu wypełnionym prawdą. Nie lubi obłudników, oszustów, kłamców. Przekonali się o tym faryzeusz i celnik z dzisiejszej ewangelii, którzy przyszli do świątyni, żeby się modlić. Celnik, stanąwszy przed Bogiem w nagości prawdy o sobie, odszedł usprawiedliwiony, faryzeusz przechwalający się swoimi czynami a oskarżający innych, przebaczenia nie uzyskał.
U Boga ma uznanie człowiek pokorny, nie pyszny. Pokora to: postępowanie w prawdzie; uniżenie się, by być przez Boga podniesionym; wyrzucanie z serca wszystkiego, co przeszkadza, by mogło być ono napełnione Bogiem. Im wyższy chcemy zbudować gmach, tym głębsze trzeba zakładać fundamenty. Eucharystia, uobecniająca ofiarę Chrystusa, daje możliwość najgłębszego zjednoczenia się z Tym, który ogołocił samego siebie, przyjąwszy postać sługi i uniżył samego siebie, stając się posłusznym aż do śmierci (Flp 2, 7-8).

abp Edward Ozorowski

„Boże, miej litość dla mnie, grzesznika”. (Łk 18, 13)