Wprowadzenie    Liturgia słowa    Katecheza    Rozważanie

UROCZYSTOŚĆ NARODZENIA PAŃSKIEGO - Msza w nocy Rok A (biały) Nr 61 (25 grudnia 2001)

Wprowadzenie do liturgii

TEJ NOCY BÓG ZBRATAŁ SIĘ Z CZŁOWIEKIEM

Dzień Pański
Kolejny raz przychodzimy w środku nocy do świątyni, by wzorem pasterzy stanąć przy żłóbku betlejemskim. Stajemy pełni onieśmielenia wobec tej wielkiej tajemnicy, jaka została nam dana do poznania i przeżywania. A przecież Bóg stał się Człowiekiem! Stał się jednym z nas, podobnym do nas we wszystkim, oprócz grzechu. Tej niezwykłej nocy nastąpiło zbratanie się Boga z człowiekiem. Cud ten stał się w ubogiej betlejemskiej grocie-stajni. Nie w pałacu Heroda, ale w zapomnianej krainie, w zwykłych, a nawet można powiedzieć - nędznych warunkach. Dzisiejsza noc - poprzedzona Wigilią - przypomina nam, że można Go spotkać także w drugim człowieku. W każdym człowieku jest cząstka Boga. Odkąd Syn Boży przyszedł na świat, odkąd Bóg stał się Człowiekiem, jednym z nas, cząstka dziecięctwa Bożego znajduje się w każdym z nas. Bóg, posyłając na świat swego Syna uczynił pierwszy krok, by się z nami zbratać, by pomóc każdemu z nas zbratać się ze wszystkimi ludźmi. Pokazał nam drogę prowadzącą do tego - miłość. Podejmijmy tę drogę dla naszego wspólnego dobra. Niech wszyscy obecni przy betlejemskim żłobie uczą nas otwartości serca na przychodzącego Pana.

bp Adam Szal

Zwiastuję wam radość wielką, dziś narodził się nam Zbawiciel. (por. Łk 2, 10)