Wprowadzenie    Liturgia słowa    Katecheza    Rozważanie

XXVII NIEDZIELA ZWYKŁA Rok C (zielony) Nr 48 (7 października 2007)

Wprowadzenie do liturgii

DEPOZYT WIARY

Jakże bliskie jest nam wołanie proroka do Boga: Ty nie wysłuchujesz, Ty nie pomagasz, spoglądasz bezczynnie! (por. Ha 1, 2-3). Tyle niesprawiedliwości na świecie, a Pan Bóg milczy! Międzynarodowe trybunały i różnego rodzaju komisje natychmiast przystępują do pracy, żeby odkryć i napiętnować złych ludzi, a Pan Bóg się nie spieszy, chociaż zapewnił proroka: Oto zginie ten, co jest ducha nieprawego, a sprawiedliwy żyć będzie dzięki swej wierności (Ha 2, 4).
Wierzyć to ufać Bogu w wielkiej cierpliwości. Gdy serce boli, można Go pytać: dlaczego? Ale trzeba Jemu zaufać, bo On o wszystkim wie i nie zapomina o tych, którzy są Mu wierni.
Chcielibyśmy dziś razem z Apostołami prosić Pana: Przymnóż nam wiary (Łk 17, 5). Wiara jest próbą dla ludzkiej wiedzy, przebiegłości, zarozumiałości... Jednak bez wiary w odwieczną i niezmienną Mądrość Boga bylibyśmy całkowicie bezradni... W tym duchu św. Paweł zachęca każdego z nas: Dobrego depozytu strzeż z pomocą Ducha Świętego, który w nas mieszka (2 Tm 1, 14).
Nie trzeba się swojej wiary ani wstydzić, ani o niej zapominać. Wiara porządkuje nasze myślenie, wprowadza pokój w życie człowieka. Wiara potrzebna jest jak lekarstwo współczesnej cywilizacji, która traci świadomość tego, czym jest i dokąd zmierza.

abp Wojciech Ziemba

„Gdybyście mieli wiarę jak ziarnko gorczycy (…)” (Łk 17, 6)