Wprowadzenie    Liturgia słowa    Katecheza    Rozważanie

XXV NIEDZIELA ZWYKŁA Rok C (zielony) Nr 46 (23 września 2007)

Wprowadzenie do liturgii

CZY SŁUŻĘ BOGU?

Prorok Amos w sposób jasny, wyrzuca dziś swoim rodakom grzechy przeciwko miłości bliźniego. Czasy, w których wypadło mu żyć, były spokojne. Za panującego wówczas króla izraelskiego Jeroboama II naród cieszył się długotrwałym spokojem i dobrobytem. Niestety, prowadzono hulaszcze, beztroskie życie, silniejsi uciskali słabszych, krzywdząc ich i wyzyskując.
Problem niesprawiedliwości w stosunkach międzyludzkich poruszył też św. Paweł w Liście do Tymoteusza. Zachęca bowiem, by modlono się za wszystkich, szczególnie za tych, którzy sprawują władzę, ale jednocześnie zwraca uwagę, żeby modlić się, wznosząc do Boga ręce czyste, bez gniewu i sporu. Otóż nie można dobrze się modlić, a jednocześnie zachowywać w sercu niechęć do drugiego człowieka.
W Ewangelii sam Zbawiciel, zwracając uwagę na grzechy zarządcy, nakazuje być uczciwym w stosunku do drugiego człowieka; nie oszukiwać go ani w jawny, zuchwały sposób, ani też podstępnie i skrycie, gdyż z każdego nadużycia będziemy musieli zdać sprawę przed Bogiem.
Warto, żebyśmy słuchając dzisiejszych czytań, zastanowili się, jaki jest nasz stosunek do bliźnich. Jeśli zauważymy, że z naszą miłością bliźniego coś nie jest w porządku, zastanówmy się, co musimy zrobić, żeby się nawrócić i wypełnić wolę Jezusa, który nakazał nam miłować nawet nieprzyjaciół.

 

ks. Leonard Ostrowski

„Kto w drobnej rzeczy jest wierny, ten i w wielkiej będzie wierny; a kto w drobnej jest nieuczciwy, ten i w wielkiej nieuczciwy będzie”. (Łk 16, 10)