Wprowadzenie    Liturgia słowa    Katecheza    Rozważanie

XXII NIEDZIELA ZWYKŁA Rok C (zielony) Nr 43 (2 września 2007)

Wprowadzenie do liturgii

STRACIĆ ŻEBY ZYSKAĆ

Polecenie Jezusa w dzisiejszej Ewangelii brzmi jasno: Kiedy urządzasz przyjęcie, zaproś ubogich, ułomnych, chromych i niewidomych. Uzasadnienie do tego brzmi jednak prowokacyjnie: Będziesz szczęśliwy, ponieważ nie mają czym odwdzięczyć się tobie (14, 13-14).
Stoimy tu wobec paradoksu. Możemy z pamięci przytaczać podobne Jezusowe wypowiedzi, jak ta o życiu, które niekiedy trzeba stracić, o majątku, który należy w całości sprzedać, o rodzicach, których wypada pozostawić i tak dalej. Gdyby sprawa na tym się kończyła, Chrystus nie pozyskałby dla swojej nauki zbyt wielu słuchaczy i nie miałby zbyt wielu naśladowców – tak dawniej, jak i dzisiaj. Rzecz jednak w tym, że Jezus podsuwa temat wielkiej wagi: Odpłatę bowiem otrzymasz przy zmartwychwstaniu sprawiedliwych (Łk 14, 14).
Warto sobie uświadomić na początku roku szkolnego, że do królestwa Bożego, nie wchodzi się za samo tylko „dobre sprawowanie”. Potrzeba czegoś więcej, potrzeba ofiary. Są takie dobra na ziemi i w niebie, że dla ich posiadania warto przedtem przyjąć nawet wszystkie męki krzyża. Wiedział coś na ten temat św. Paweł Apostoł, skoro wołał przed całym światem w imieniu prawdziwych chrześcijan: My, głupi dla Chrystusa (1 Kor 4, 10).

bp Jan Śrutwa

„Kto się wywyższa, będzie poniżony, a kto się poniża, będzie wywyższony”. (Łk 14, 11)