Wprowadzenie    Liturgia słowa    Katecheza    Rozważanie

UROCZYSTOŚĆ NAJŚWIĘTSZEJ MARYI PANNY CZĘSTOCHOWSKIEJ Rok C (biały) Nr 42 (26 sierpnia 2007)

Rozważanie

ZWYCIĘSKA KRÓLOWA


Obraz Najświętszej Maryi Panny na Jasnej Górze odbiera w Polsce szczególną cześć. Wszedł ten obraz w historię i świadomość narodu polskiego może nawet nie tyle poprzez jego sprowadzenie i oddanie pod opiekę Ojców Paulinów przez księcia opolskiego Władysława przed przeszło już sześciuset laty, ale poprzez obronę klasztoru jasnogórskiego w czasie „potopu” szwedzkiego. Przedziwny okres historii potężnego dotychczas państwa, tak nagle osłabionego, że poddaje się prawie bez oporu obcym narodowo i religijnie wojskom. Dopiero wieść o obronie Jasnej Góry, wcale nie najpotężniejszej twierdzy Rzeczypospolitej, tchnie nowego ducha w naród, który nagle się ocknął i podniósł, tak duchowo, jak i fizycznie, że potrafił wygnać wroga ze swoich granic.
Ten właśnie moment z naszej tak trudnej historii wybrał wspaniały pisarz Henryk Sienkiewicz w innym, może jeszcze trudniejszym czasie tej historii, bo w czasach zaborów, by napisać „ku pokrzepieniu serc” swój „Potop”, poprzez którą to powieść obraz Matki Bożej Częstochowskiej urósł do wymiarów nadzwyczajnych jako symbol naszego życia religijnego i narodowego.
Kto staje przed pięknym obrazem Jacka Malczewskiego „Śmierć Ellenai” w salach krakowskiego Muzeum Narodowego w Sukiennicach, nie ma ani na chwilę wątpliwości, że nad łożem umierającej niewiasty wisi malutki obraz Matki Bożej Częstochowskiej. Symbol! Jakże wyraźny szczególnie na następny tak trudny okres historii, jakim był czas okupacji hitlerowskiej, a potem komunistycznej. Po II wojnie światowej, bardzo dobrze wyczuł rolę tego symbolu Prymas Tysiąclecia ksiądz Kardynał Stefan Wyszyński, przygotowując w czasie swojego uwięzienia „Nowennę” – wspaniałą akcję duszpasterską – i peregrynację kopii Obrazu Jasnogórskiego przez wszystkie diecezje Polski, jakże owocnie odbywaną już po raz drugi. A Apel Jasnogórski codziennie o godzinie 21 łączy nie tylko biskupów błogosławiących krajowi, ale i wiernych zjednoczonych pod tym znakiem tak, jak pod żadnym innym. Ta narodowa jedność jest gwarantem naszej siły dzisiaj i pomyślnej przyszłości.

bp Ignacy Jeż