Wprowadzenie    Liturgia słowa    Katecheza    Rozważanie

UROCZYSTOŚĆ NAJŚWIĘTSZEJ MARYI PANNY CZĘSTOCHOWSKIEJ Rok C (biały) Nr 42 (26 sierpnia 2007)

Wprowadzenie do liturgii

MB Częstochowska z obrazu Markowskiego

MISTRZYNI NASZEJ WIARY

Ewangeliczna scena opisująca wesele w Kanie Galilejskiej jest wciąż bardzo aktualna. Ukazuje nam rolę, jaką Maryja pełni w historii zbawienia i w naszym życiu.
Głównymi bohaterami wesela są nowożeńcy, jednak uwagę wszystkich przyciąga Jezus, który dokonuje cudu przemiany wody w wino i w ten sposób objawia swoją boską moc. Niemniej ważną postacią na weselu jest Matka Jezusa, niejako pomost pomiędzy Nim a uczniami i pozostałymi biesiadnikami. Tylko Maryja dostrzegła w porę zakłopotanie nowożeńców i miała odwagę powiedzieć o tym Jezusowi. Na Jej prośbę Jezus interweniuje, chroniąc gospodarzy przed złośliwymi komentarzami.
Maryja odznaczała się szczególną wrażliwością. Jak czuła Matka potrafi dostrzec nasze potrzeby zanim je wypowiemy. Nie jest cudotwórczynią, lecz ufną uczennicą swojego Syna, któremu przedstawia każdy nasz problem. Można powiedzieć, że w pewien sposób prowokuje Jezusa do działania, wstawiając się za nami. To dzięki prośbie Maryi na weselu nie tylko pojawiło się wino – symbol radości, ale przede wszystkim zrodziła się wiara uczniów w Jezusa.
Ten fakt ma dla nas ogromne znaczenie, bo nasza wiara również potrzebuje wsparcia. Za każdym razem, kiedy wydaje się nam, że z jakiejś sytuacji nie ma już wyjścia, jedynym rozwiązaniem jest zachować w sercu wiarę. Dlatego też prośmy dzisiaj Maryję, obecną na polskiej ziemi w jasnogórskim wizerunku, by była Mistrzynią naszej wiary.

ks. Krzysztof Burski – paulista

„Zróbcie wszystko, cokolwiek Jezus wam powie”. (J 2, 5)