Wprowadzenie    Liturgia słowa    Katecheza    Rozważanie

XIX NIEDZIELA ZWYKŁA Rok C (zielony) Nr 39 (12 sierpnia 2007)

Wprowadzenie do liturgii

LEKCJA ŻYCIA

Dzisiejsza ewangelia to najkrótszy z możliwych wykład o sztuce życia. Jezus niejednokrotnie odpowiadał na pytanie o sens ludzkiego życia. Dziś porusza ten problem w oparciu o trzy zasady.
Pierwsza zawarta jest w słowach: Bo gdzie jest skarb wasz, tam będzie i serce wasze. Skarbem jest ideał i cel życiowy, który decyduje o naszych pragnieniach, dążeniach i postawie.
Druga zasada dotyczy czujności: Bądźcie podobni do ludzi, oczekujących swego pana (...). Szczęśliwi owi słudzy, których pan zastanie czuwających, gdy nadejdzie. Całe nasze życie jest oczekiwaniem na przyjście Pana i na spotkanie z Nim w chwili śmierci. Od tego spotkania zależeć będzie nasza wieczność. I stąd konieczność nieustannej czujności, z którą łączy się gotowość na przyjęcie Chrystusa.
Trzecia zasada to odpowiedzialność za życie i otrzymane w nim dary. Sługa, który zna wolę swego pana, a nic nie przyrządził i nie uczynił zgodnie z jego wolą, otrzyma wielką chłostę. Stopień tej odpowiedzialności jest zróżnicowany i zindywidualizowany: Komu wiele dano, od tego wiele wymagać się będzie…
Gdy wnikliwie popatrzymy na nasze życie, dojdziemy do wniosku, że tak niewiele zrobiliśmy do tej pory: nie zawsze byliśmy czujni i gotowi. A przecież to na nas, którzy znamy Chrystusa, spoczywa większa odpowiedzialność, aniżeli na tych, którzy o Nim jeszcze nie słyszeli. Dlatego ewangeliczną lekcję o sztuce życia trzeba ciągle powtarzać.

ks. Zbigniew Godlewski

„Szczęśliwi owi słudzy, których pan zastanie czuwających, gdy nadejdzie”. (Łk 12, 36-37)