Wprowadzenie    Liturgia słowa    Katecheza    Rozważanie

IV NIEDZIELA ADWENTU Rok A (fioletowy) Nr 60 (23 grudnia 2001)

Wprowadzenie do liturgii

BĄDŹMY, JAK JÓZEF, POSŁUSZNI BOGU!

Dzień Pański
Na każdym etapie historii zbawienia Bóg oczekuje na zaangażowanie i na odpowiedź człowieka. Rozmawia z nim, aby mu objaśnić - trudne do pojęcia - Boskie zamiary. Powołuje go do godności i misji, ale ostatecznym powołaniem będzie udział w życiu samego Boga. Święty Józef był człowiekiem prawym i sprawiedliwym, szukał woli Bożej, ale sam nie mógł zrozumieć swojego powołania ani dzieła Ducha Świętego w swej małżonce - Maryi. Bóg przychodzi mu z pomocą; zleca uznać poczęte Dziecię i przyjąć do swojego rodu, a więc do narodu wybranego. Ten, który jest Synem Bożym, Emmanuelem - 'Bogiem z nami", staje się - dzięki św. Józefowi - potomkiem króla Dawida, zapowiadanym od wieków przez proroków. Trudno jest pojąć Boże plany, ale św. Józef nie waha się: jest całkowicie posłuszny Bogu, nie boi się wziąć do siebie Tego, 'co jest z Ducha Świętego". Nie lękajmy się przyjmować dzieł Ducha, bo na drodze posłuszeństwa słowu Boga Jezus-Zbawca przychodzi na świat i w nasze życie. Współpracować, jak św. Józef, być posłusznym jak on, na polecenie Boga przyjąć w swe życie nadprzyrodzone działanie Stwórcy, po ojcowsku strzec Jego dzieł - oto nasze powołanie.

ks. Włodzimierz Cyran

'Józefie, synu Dawida, nie bój się wziąć do siebie Maryi, twej Małżonki; albowiem z Ducha Świętego jest to, co się w Niej poczęło." (Mt 1, 20)