Wprowadzenie    Liturgia słowa    Katecheza    Rozważanie

IV NIEDZIELA WIELKANOCNA Rok C (biały) Nr 24 (6 maja 2001)

Wprowadzenie do liturgii

ON POPROWADZI NAS DO ŹRÓDEŁ WÓD ŻYCIA

Dzień Pański
Kościół obchodzi dziś Światowy Dzień Modlitw o Powołania. Jezus przedstawia nam siebie jako Dobrego Pasterza, który zna swoje owce. Słowo znać w Ewangelii według św. Jana, nie oznacza tylko poznawania intelektem; wyraża zjednoczenie serc i umysłów, bliskość poznającego z poznawanym. Dobry Pasterz zna swoje owce i chciałby, aby one go poszukiwały. Dlatego człowiek, który chce zrozumieć siebie do końca (...) musi ze swoim niepokojem, niepewnością, a także słabością i grzesznością, ze swoim życiem i śmiercią, przybliżyć się do Chrystusa (Jan Paweł II, Redemptor hominis, 10). Tylko Chrystus może zaspokoić pragnienia ludzkiego serca i dać nam prawdziwą radość. Jezus pragnie, abyśmy uwierzyli, że On nas poprowadzi do źródeł wód życia. Wymaga tylko jednego - aby owce zechciały słuchać głosu Pasterza, aby chodziły za Nim, całkowicie Mu ufając. Tylko wtedy możemy poznać, czym jest nasze chrześcijańskie powołanie. To wzajemne poznawanie Pasterza i Jego owiec realizuje się najpełniej w Eucharystii. W tym spotkaniu odnajdujemy klucz do zrozumienia swego życia, ale także nabieramy siły i odwagi potrzebnych do realizacji naszego powołania.

ks. Jacek Rant - paulista

Moje owce słuchają mego głosu i Ja daję im życie wieczne>>. (por. J 10, 27. 28)