Wprowadzenie    Liturgia słowa    Katecheza    Rozważanie

XVII NIEDZIELA ZWYKŁA Rok C (zielony) Nr 37 (29 lipca 2007)

Wprowadzenie do liturgii

JEZUS UCZY, JAK MAMY SIĘ MODLIĆ

Czasem ktoś stwierdza, że nie umie się modlić. Wydaje mu się, że jego słowa i gesty są niewystarczające albo nieodpowiednie i tym samym nie zasługują na uwagę ze strony Pana Boga. Podobne wątpliwości mieli uczniowie Jezusa. Jeden z nich nalega na Mistrza, aby ten nauczył ich się modlić. Jezus w odpowiedzi nie formułuje teorii modlitwy, lecz uczy swoich uczniów, aby stawali przed Bogiem jak dzieci, aby w modlitwie używali słów prostych i konkretnych, aby nazywali Boga swoim ojcem i aby prosili Go o odpuszczenie grzechów i umiejętność przebaczania. Tak powstaje wspólna wszystkim chrześcijanom modlitwa Ojcze Nasz. Modlitwa ta uświadamia nam, że Bóg nie jest kimś odległym i niedostępnym, ale że jest naszym ojcem.
Nie powinniśmy zatem obawiać się, że nie potrafimy albo że nie jesteśmy godni rozmawiać z Bogiem. Któryż ojciec pozostanie głuchy na wołanie własnego dziecka znajdującego się w potrzebie?
Jezus zachęca nas także do wytrwałości w modlitwie. Zapewnia, że każda modlitwa będzie wysłuchana. Kiedy i jak – to oczywiście zależy od Ojca, który wie, co i w którym momencie jest dla nas pożyteczne, a co nie.

ks. Mariusz Krawiec – paulista

„Kto prosi, otrzymuje; kto szuka, znajduje; a kołaczącemu otworzą”. (Łk 11, 10)