Wprowadzenie    Liturgia słowa    Katecheza    Rozważanie

XVI NIEDZIELA ZWYKŁA Rok C (zielony) Nr 36 (22 lipca 2007)

Wprowadzenie do liturgii

MÓDL SIĘ I PRACUJ

Doświadczenie bezrobocia oraz niskie pensje wpływają depresyjnie na część społeczeństwa, powodując egzystencjalny niepokój. Niektórzy rekompensują taki stan poszukiwaniem możliwości zarobkowania na różne sposoby. Pracoholizm jest stylem życia wielu Polaków.
Przykładem pracoholika w rodzinie Łazarza z Betanii jest jego siostra Marta. Zależy jej na pozytywnym obrazie domu; zabiega, by odwiedzający jej rodzinę byli godziwie przyjęci. Tę postawę zachowuje także podczas spotkań z Jezusem. Czas poświęcony na przygotowanie posiłku stawia wyżej od czasu spędzonego na słuchaniu katechez Jezusa. Krytycznie ocenia zachowanie swojej siostry Marii, dla której priorytetem są Jezusowe nauki. Marta jest tak przekonana co do słuszności swojej postawy, że podpowiada Jezusowi, by zwrócił Marii stosowną uwagę.
W tym kontekście Pan Jezus, uświadamia zapracowanej Marcie, że jest odpowiedni czas na pracę. Nie można pracować kosztem modlitwy – spotkania z Bogiem. To Maria mądrzej dzieli swój czas, nie zaniedbując doświadczenia rozmowy z Bogiem.
Czas poświęcony na modlitwę nie jest zmarnowany. Znamy benedyktyńskie hasło: Módl się i pracuj. Na rozmowie z Bogiem możemy doskonale rozwiązywać wielorakie problemy naszej egzystencji. To z kolei posłuży solidarnemu i odpowiedzialnemu podejmowaniu obowiązków związanych z naszym powołaniem, i tak modlitwa stanie się pracą, a praca – modlitwą.

bp Antoni Długosz

Maria dobrze wybrała. (por. Łk 10, 42)