Wprowadzenie    Liturgia słowa    Katecheza    Rozważanie

XV NIEDZIELA ZWYKŁA Rok C (zielony) Nr 35 (15 lipca 2007)

Rozważanie

BĄDŹ WIERZĄCY!


Popatrzmy na świat. Jak jest wspaniale, gdy świeci słońce, dzięki czemu możemy dostrzec wiele pięknych rzeczy. Popatrzmy na kwiaty. Jakie kolory, jak różnorodne kształty. Jak pięknie jest nad wodą. Ile uroku mają w sobie stawy, rzeki, morza. A w górach – jak piękny widok przedstawiają skaliste szczyty! Oczarowują człowieka swą potęgą, różnorodnością swoich kształtów. Jakże piękne są zwierzęta, nawet te groźnie ryczące. Jaka różnorodność ptactwa, które oszałamia i urzeka nas swoim pięknym śpiewem. A czyż nie zachwyca nas niebo, roziskrzone gwiazdami?
Gdy jesteśmy na wakacjach, daleko od swego miejsca zamieszkania, kontemplujemy piękno przyrody. W ciszy, z dala od szumu samochodów, hałasu, zgiełku wielkich miast, odkrywamy, czym jest życie; zachwyceni dziełem stworzenia odnajdujemy radość życia. Czy przychodzi nam wówczas na myśl pytanie, skąd się to wszystko wzięło? Czy zaistniało tak przypadkowo, tak nie wiadomo jak? Na to pytanie odpowiada nam wiara: To wszystko Pan Bóg stworzył, a wszystko, co On uczynił, jest piękne, bo Bóg rzeczy brzydkich nie stwarza.
Psalmista zachwycony pięknem stworzenia wołał w uniesieniu:

Błogosław duszo moja Pana! O Boże mój, Panie, jesteś bardzo wielki! Odziany we wspaniałość i majestat, światłem okryty jak płaszczem. Jak liczne są dzieła Twoje, Panie! Ty wszystko mądrze uczyniłeś; ziemia jest pełna Twych stworzeń. Póki mego życia, chcę śpiewać dla Pana i grać mojemu Bogu, póki mi życia starczy. Błogosław, duszo moja, Pana! Alleluja! (Ps 104, 1.24.33.35b)


Psalm 104 to wspaniały hymn na cześć Boga, Stwórcy świata i Twojego Stwórcy. Przeczytaj ten Psalm w całości – uważnie, powoli, a po przeczytaniu, uwielbij swego Stwórcę zamyśleniem i modlitwą. Uwielbij Boga, który Ciebie stworzył i wezwał na ten świat; uwielbij Tego, do którego wszyscy zmierzają. Przyjdzie kiedyś taka chwila, że staniesz twarzą w twarz przed Bogiem, który cię umiłował i dla ciebie stworzył to wszystko, co dziś podziwiasz.
Wierz w Boga, módl się do Niego, przepraszaj Go za swoje przewinienia, miłuj Go i bądź Mu wierny do końca swojego ziemskiego życia. Bądź człowiekiem prawdziwie wierzącym!

ks. Leonard Ostrowski