Wprowadzenie    Liturgia słowa    Katecheza    Rozważanie

XV NIEDZIELA ZWYKŁA Rok C (zielony) Nr 35 (15 lipca 2007)

Wprowadzenie do liturgii

WZÓR MIŁOSIERDZIA

Karta dzisiejszej Ewangelii przedstawia jedną z najpiękniejszych przypowieści Jezusa. Nauczyciel z Nazaretu kreśli przed żydowskimi słuchaczami obraz bulwersujący, zupełnie obcy ich ówczesnej mentalności: oto przedstawiciel pogardzanej i znienawidzonej nacji, Samarytanin, ma stać się dla nich wzorem miłosierdzia!
Ideę miłosierdzia oddaje łacińska etymologia tego słowa: miseri-cor-dare to tyle co „dać ubogiemu serce”. Jezusowa przypowieść o miłosiernym Samarytaninie poprzedzona jest przypomnieniem przykazania miłości Boga i bliźniego. Jego realizacja – jak wskazuje fragment pierwszego czytania – nie jest niemożliwa: Polecenie to bowiem, które ja ci dziś daję, nie przekracza twych możliwości i nie jest poza twoim zasięgiem. Na tym polega istota chrześcijańskiej miłości bliźniego – miłości miłosiernej, pochylającej się jak Samarytanin nad każdym potrzebującym pomocy.
Ojcowie Kościoła interpretowali jednak tę przypowieść nie tylko jako wskazanie moralne dla naśladowców Jezusa. W Samarytaninie widzieli samego Chrystusa. To On pochyla się nad biednymi, pobitymi przez grzech ludźmi, by ocalić ich życie. W osobie Jezusa odbija się postawa samego Boga, zgodnie z pierwszymi słowami hymnu Pawłowego, który dziś usłyszymy: On jest obrazem Boga niewidzialnego. Wino i oliwa, które Samarytanin nałożył na rany obitego biedaka, stają się w takiej interpretacji symbolami sakramentów Kościoła.

 

abp Marian Gołębiewski
„Idź i czyń podobnie”. (Łk 10, 37)