Wprowadzenie    Liturgia słowa    Katecheza    Rozważanie

XIV NIEDZIELA ZWYKŁA Rok C (zielony) Nr 34 (8 lipca 2007)

Wprowadzenie do liturgii

PRZYBLIŻYŁO SIĘ KRÓLESTWO BOŻE

Jezus wybrał spośród wierzącego ludu kilkudziesięciu szczególnie gorliwych mężczyzn i „wysłał ich po dwóch przed sobą do każdego miasta i miejscowości, dokąd sam przyjść zamierzał” (Łk 10, 1). Pouczył ich oczywiście, co mają zabrać ze sobą i jak się zachować w nowych okolicznościach. Całą właściwie treścią ich przepowiadania miała być deklaracja: „Przybliżyło się do was królestwo Boże” (Łk 10, 9)
Wysłani w ten sposób uczniowie mieli przygotować napotkanych ludzi na przyjęcie samego Jezusa z całym bogactwem Jego łaski. Uczniowie posłani z zapowiedzią, że za nimi wnet nadejdzie Ktoś od nich większy i mocniejszy, mieli zatem przygotować grunt pod ewangeliczny zasiew i otworzyć ludzkie serca na przyjęcie królestwa Bożego.
Na przyjęcie Ewangelii należy przygotowywać także zlaicyzowany świat naszego czasu. Przede wszystkim trzeba się odwoływać do ogólnoludzkich wartości, które są bliskie każdemu normalnemu mieszkańcowi ziemi. Wartością podstawową jest zawsze życie ludzkie. Posiadając życie, można zabiegać o międzyludzką sprawiedliwość. W warunkach sprawiedliwości rodzi się pokój społeczny. Ludzie pokoju darzą się wzajemnie życzliwością. Grunt pod królestwo Boże będzie przy takich założeniach dobrze przygotowany, bo „gdzie miłość wzajemna i dobroć – tam znajdziesz Boga żywego”.

bp Jan Śrutwa

„Cieszcie się, że wasze imiona zapisane są w niebie” (Łk 10, 20)