Wprowadzenie    Liturgia słowa    Katecheza    Rozważanie

XIII NIEDZIELA ZWYKŁA Rok C (zielony) Nr 33 (1 lipca 2007)

Wprowadzenie do liturgii

W SZKOLE JEZUSA MISTRZA

W Ewangelii według św. Łukasza bardzo ważny etap formowania uczniów przez Jezusa odbywa się w drodze do Jerozolimy. Ten czas wypełniają liczne spotkania z ludźmi i różnorodne wydarzenia. Każde wydarzenie i spotkanie niesie ze sobą jakąś naukę.
Podczas drogi do Jerozolimy nie wszystko układa się pomyślnie i nie każde spotkanie owocuje przyjaźnią. Jezus doświadcza także odrzucenia i niezrozumienia. Nie zauważamy jednak ze strony Jezusa jakichś gwałtownych reakcji oburzenia lub chęci odwetu. Przyjmuje On trudności jako coś normalnego, a nawet nieodzownego. W ten sposób pokazuje uczniom, że muszą się nauczyć żyć w przestrzeni oddziaływania bardzo zróżnicowanych bodźców. Okazywanie zniecierpliwienia lub posuwanie się do drastycznych zachowań jest wyrazem niedojrzałości i stawia człowieka poza realnym życiem.
Jezus uczy także jeszcze innej istotnej postawy: mądrości w głoszeniu Ewangelii. Napotkani przez Jezusa ludzie nie są przez Niego do niczego zmuszani i nie są upokarzani. Spokojnie z nimi rozmawia, wyjaśnia, daje propozycje, pozwala wybierać.
Trzeba uczyć się od Jezusa jasnego i konkretnego przedstawiania prawd Ewangelii i czynienia tego z miłością. Nie wolno w imię Ewangelii narzucać ludziom czegokolwiek, ale trzeba stworzyć im możliwości, żeby uczyli się rozróżniać, co jest dobre, a co złe i żeby z głębokim przekonaniem wybierali dobro – taki jest sens królestwa Bożego tu, na ziemi.

ks. Wojciech Turek – paulista

„Panie, chcę pójść za Tobą, ale...” (Łk 9, 51-62)