Wprowadzenie    Liturgia słowa    Katecheza    Rozważanie

UROCZYSTOŚĆ NARODZENIA ŚW. JANA CHRZCICIELA - Msza w dzień Rok C (biały) Nr 32 (24 czerwca 2007)

Wprowadzenie do liturgii

UKOCHAŁ AŻ DO ŚMIERCI

W dniu dzisiejszym przypada w Kościele uroczystość narodzenia Jana Chrzciciela. Nie był Mesjaszem. Uważał nawet, że nie jest godzien rozwiązać rzemyka u Jego sandałów (Łk 3, 16). A mimo to Jezus Chrystus powiedział: „Między narodzonymi z niewiast nie powstał większy od Jana Chrzciciela” (Mt 11, 11). I Kościół w liturgii czci go dwukrotnie: jego ziemskie narodziny dziś i narodziny dla nieba 29 sierpnia. Czci go jako zwiastuna Mesjasza i świadka wiary.
Życie Jana Chrzciciela, od poczęcia aż do męczeńskiej śmierci, było bezinteresownym darem z siebie. W tym widział swoje powołanie i sens wszystkiego, co czynił. W tym też wyrażała się jego osobowa godność. Bo być osobą to być sobą i kochać aż do śmierci. Jan Chrzciciel ukochał całym sobą Jezusa Chrystusa i oddał się Mu w bezinteresownej służbie. Był przez to również darem ofiarnym dla ludzkości.
Jan Chrzciciel nie był uczestnikiem Ostatniej Wieczerzy ani też nie otrzymał święceń kapłańskich. Kościół jednak włącza go do każdej sprawowanej Ofiary eucharystycznej. Przez ofiarę ze swego życia odwzorował on ofiarę krzyżową swego Mistrza i z niej już czerpał dla siebie nadprzyrodzone moce. Należy on do tych świętych męczenników, dzięki którym jesteśmy „współobywatelami świętych i domownikami Boga” (Ef 2, 19).

abp Edward Ozorowski

Jan Chrzciciel jeszcze w łonie matki rozradował się z przybycia Zbawiciela, a jego narodzenie wielu napełniło radością. (Z liturgii dnia)