Wprowadzenie    Liturgia słowa    Katecheza    Rozważanie

X NIEDZIELA ZWYKŁA Rok C (zielony) Nr 30 (10 czerwca 2007)

Rozważanie

KOBIETA – STRAŻNICZKĄ ŻYCIA [1]


Macierzyństwo jest głęboko wpisane w strukturę psychofizyczną kobiety. Niezależnie od swojej woli, każda kobieta przeciętnie raz w miesiącu jest gotowa stać się matką. Cała fizjologia jej organizmu służy dziecku – czy ona tego chce, czy nie chce, czy o tym wie, czy jest tego nieświadoma. Macierzyństwo jest jej rzeczywistością i nie ma sposobu, aby tę rzeczywistość zmienić. Kobieta powinna być świadoma tego, co się w niej dzieje, i powinna rozumieć znaczenie tej rzeczywistości.
Pan Bóg swego Syna i wszystkich ludzkich synów zawierzył kobiecie. Ludzkość istnieje tylko dzięki kobietom – matkom. Jednak rozpowszechniona niemal na całym świecie, usankcjonowana prawem zbrodnia zabijania dzieci nienarodzonych jednoznacznie wskazuje na to, że kobiety naszych czasów odrzucają wielki dar macierzyństwa. Nienarodzone dzieci są zabijane, dlatego że są przez kobiety odrzucone. Bardzo trudno do końca zrozumieć, dlaczego tak jest. Możemy szeroko opisywać złożone przyczyny takiej decyzji i skomplikowane skutki aborcji dla kobiety, dla ojca dziecka i dla społeczeństwa, ale trudno pojąć, dlaczego ludzie obdarzeni rozumem nie potrafią wziąć pełnej odpowiedzialności za los dziecka, a trudne problemy rozwiązują jedynie aktem najwyższej agresji, zbrodnią wobec niewinnego maleństwa.
Fala aborcji na świecie jest najcięższym oskarżeniem kobiet, bo kobieta ma bronić dziecka – jej organizm jest przez Stwórcę tak ukształtowany, że w piękny, precyzyjnie przemyślany sposób dziecko w niej rozwija się i osiąga zdolność życia poza nią. Ona daje mu samą sobą to bezpieczne miejsce rozwoju. Jan Paweł II nie wahał się mówić o sacrum ciała kobiety – o świętości tajemniczego, życiodajnego łona.
Kobieta ma wszystko, czego dziecku potrzeba i to ona decyduje o losie dziecka: mówi swoje fiat albo swoje non serviam – „nie chcę służyć”. Ona może także wybrać dla dziecka czas przyjścia na świat, bo macierzyństwo wymaga gotowości organizmu kobiety. Przygotowuje się w niej wszystko siłami natury, którym jest poddana; bez jej woli, bez jej świadomości wszystko dla dziecka zostaje przygotowane i wtedy może, za zgodą Stworzyciela, powstać w niej nowe życie. Tylko wtedy, kiedy wszystko jest gotowe, może ona zostać matką. Żałosny zwrot: „dziecko niepożądane” jest oskarżeniem nie tylko serca, ale także rozumu kobiety, bo zdrowy rozsądek wskazuje: nie chcesz dziecka, nie chcesz być matką, to nie czyń tego, co prowadzi do tego wielkiego zdarzenia.

[link(_blank):http://www.edycja.pl/index.php?mod=ksiegarnia&act=szukaj&q=&title=&author=Wanda+P%F3%B3tawska&isbn=&indeks=&price1=&price2=&cat=0&keyword=0]dr Wanda Półtawska[/link(_blank)]