Wprowadzenie    Liturgia słowa    Katecheza    Rozważanie

X NIEDZIELA ZWYKŁA Rok C (zielony) Nr 30 (10 czerwca 2007)

Katecheza

Żyjmy Chrystusem

Zdrowie duszy zależy od tego, na ile żyje się Jezusem Chrystusem. „Żyjąc całkowicie Chrystusem, cały człowiek będzie zdrowy: zdrowy umysł, zdrowe serce, zdrowa wola, ciało będzie moralnie podtrzymywane”.
bł. Jakub Alberione