Wprowadzenie    Liturgia słowa    Katecheza    Rozważanie

III NIEDZIELA ADWENTU Rok A (fioletowy) Nr 59 (16 grudnia 2001)

Wprowadzenie do liturgii

NIEDZIELA RADOŚĆI

Dzień Pański
Dzisiejsza niedziela nosi nazwę niedzieli radości. Każdemu z nas potrzebna jest radość. Szukając ucieczki od stresu, jakże łatwo wpaść w pułapkę pozornego szczęścia czy pozornej radości. Gama propozycji przedstawianych przez dzisiejszy świat jest olbrzymia: poczynając od używek, takich jak alkohol czy narkotyki, kończąc na najbardziej wyrafinowanych miastach rozrywki. Słowo Boże odsłania nam dzisiaj tajemnicę prawdziwej radości i prawdziwego szczęścia. Tę prawdziwą radość znajduje człowiek dopiero wtedy, gdy jest blisko Pana. Bóg stał się nam bliski w osobie Jezusa Chrystusa. Zapowiedzi proroka Izajasza, z pierwszego czytania, spełniły się w Jezusie z Nazaretu. On jest Mesjaszem, który niweczy wszelki ból i cierpienie ciała, jak i duszy. On wyzwala nas z wszelkiej niewoli i daje nam radość nieprzemijającą. Czas Adwentu jest radosnym oczekiwaniem na spotkanie Pana: oczekiwaniem na spotkanie liturgiczne podczas Świąt Bożego Narodzenia, ale i na spotkanie eschatologiczne - w wieczności. Niech tęsknota za tym spotkaniem będzie już dziś przedsmakiem wiecznej radości, jaką nam Chrystus przygotował.

o. Grzegorz Bartosik - franciszkanin

'Czy Ty jesteś Tym, który ma przyjść, czy też innego mamy oczekiwać?' (Mt 11, 3)