Wprowadzenie    Liturgia słowa    Katecheza    Rozważanie

UROCZYSTOŚĆ NAJŚWIĘTSZEJ TRÓJCY Rok C (biały) Nr 28 (3 czerwca 2007)

Wprowadzenie do liturgii

JEDEN BÓG W TRZECH OSOBACH

Celebracja dzisiejszej uroczystości ma za przedmiot jedną z podstawowych tajemnic Objawienia chrześcijańskiego: Najświętszą Trójcę. Bóg jeden w trzech Osobach równych sobie i jednocześnie różnych. To wieczna chwała Trójcy i uwielbienie Jedności Osób Bożych w potędze ich działania, czyli miłości.
Boża mądrość zrodzona przed stworzeniem świata przybliża człowieka do tajemnicy Trójcy Najświętszej. Obserwacja piękna otaczającego nas świata musi prowadzić do odkrycia mądrości, a w niej piękna człowieka. Jako osoba ma on pod sobą cały stworzony świat. Jako człowiek wierzący powinien więc z miłością wołać: „Jak jest przedziwne imię Twoje, Panie”. Apostoł narodów święty Paweł wskazuje, że efektami wiary są m.in. pokój i nadzieja. Bóg nas kocha bezgraniczną miłością. Duch Święty, którego otrzymaliśmy na chrzcie świętym, daje nam zdolność do uwierzenia w tę miłość i do żywienia nadziei, że będziemy pełnymi uczestnikami Bożego życia – życia z Bogiem przez Jezusa Chrystusa w Duchu Świętym.
Nasza wiara w tajemnicę Trójcy Najświętszej opiera się na autorytecie samego Jezusa Chrystusa, który objawił nam imiona trzech Osób i polecił nauczać i udzielać chrztu „w imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego”. Nasza wiara to wiara w Boga w Trójcy Świętej Jedynego, najwyższego i ostatecznego celu człowieka. Czy jesteśmy gotowi widzieć swój cel w Bogu i w jedności z Trójcą Osób?

bp Andrzej F. Dziuba

„Jeszcze wiele mam wam do powiedzenia...” (J 16, 12)