Wprowadzenie    Liturgia słowa    Katecheza    Rozważanie

UROCZYSTOŚĆ WNIEBOWSTĄPIENIA PAŃSKIEGO Rok C (biały) Nr 26 (20 maja 2007)

Rozważanie

BĄDŹ ŚWIADKIEM!


Wyraz „świadek” ma różne zastosowania, nie tylko w sądzie. Zbawiciel nazwał świadkami tych, którzy będą głosili Jego Zmartwychwstanie i Jego naukę: „Gdy Duch Święty zstąpi na was, otrzymacie Jego moc i będziecie moimi świadkami w Jerozolimie i w całej Judei, i w Samarii, i aż po krańce ziemi” (Dz 1,6-8).
Apostołowie tak właśnie rozumieli swoje posłannictwo – jako dawanie świadectwa o Zmartwychwstałym. Kiedy więc św. Piotr po Zesłaniu Ducha Świętego przemawiał do „Judejczyków i mieszkańców Jerozolimy”, powiedział: „Tego Jezusa wskrzesił Bóg, a my wszyscy jesteśmy tego świadkami” (Dz 2, 32).
Świadectwo dawane Chrystusowi Apostołowie przypieczętowali własnym życiem. Wprawdzie św. Jan umarł śmiercią naturalną, ale był okrutnie torturowany. I nie tylko Apostołowie, ale również ich następcy i inni wyznawcy Chrystusa byli Jego odważnymi świadkami. Pierwszych chrześcijan poddawano za wiarę rozmaitym katuszom i wielu z nich ginęło śmiercią męczeńską. Liczba męczenników we wszystkich prowincjach Cesarstwa Rzymskiego była ogromna, zaś ich wytrwałość godna podziwu. Tertulian (160-249), pisarz chrześcijański, w dziele Apologeticus napisał: „Stajemy się liczniejsi, kiedy nas zabijają; krew męczenników jest nasieniem chrześcijan”.
Także w naszych czasach wielu chrześcijan jest męczonych, torturowanych, mordowanych. Wśród współczesnych męczenników, którzy mimo prześladowań wytrwali w wierze, są też męczennicy wyrzeczenia, złamanej kariery, zepchnięcia do statusu „obywatela drugiej kategorii” . Jednak nie tylko w ten sposób próbuje się zniszczyć wiarę chrześcijańską. Dziś ateizm, liberalizm, laicyzacja czynią tak wielkie spustoszenie w umysłach ludzkich, że w świadomości społecznej prawdę o zbawieniu zastępują już współczesne mity. Chrześcijanie często biernie się temu przyglądają. Czyżby zapomnieli o słowach Jezusa?
A czy ty jesteś świadkiem zmartwychwstałego Pana? Nie wstydź się swojej wiary, broń jej, gdy jest wyśmiewana, lekceważona, znieważana. Czytaj literaturę religijną i czasopisma katolickie, by w ten sposób lepiej poznać wiarę, którą wyznajesz. Obecnie możemy spotkać wielu ludzi niewierzących, obojętnych na sprawy religijne, którym trzeba pomóc, żeby powrócili do Chrystusa. Świat potrzebuje wielu świadków. Bądź nim i ty; głoś Zmartwychwstanie Pana słowem i przykładem życia, a On wynagrodzi cię za twoją postawę, za twój głos w obronie wiary. Bądź świadkiem Jezusa!

ks. Leonard Ostrowski