Wprowadzenie    Liturgia słowa    Katecheza    Rozważanie

IV NIEDZIELA WIELKANOCNA - NIEDZIELA DOBREGO PASTERZA Rok C (biały) Nr 22 (29 kwietnia 2007)

Wprowadzenie do liturgii

DAJĘ WAM ŻYCIE WIECZNE

Ileż zadumy i wdzięczności rodzi przeznaczone na niedzielę Dobrego Pasterza słowo Boże! Fragment Dziejów Apostolskich przenosi nas do Antiochii Pizydyjskiej, miasta, które winniśmy wspominać z najgłębszym poruszeniem! To tam, wierny Duchowi Świętemu Paweł, Apostoł Narodów, podjął decyzję, by zwrócić się do pogan (13, 46) ze słowem Dobrej Nowiny. Gdyby nie ta wierność, odwaga i wyobraźnia Apostoła – nie bylibyśmy dzisiaj w kręgu kultury chrześcijańskiej. Dziś po Antiochii zostały tylko ruiny, ale przewodnicy wskazują na wyryty, na jednym z kamieni, mały znak krzyża. Być może wykonał go któryś z uczniów Pawła napełniony weselem i Duchem Świętym (Dz 13, 52).
Dzisiejsze słowo Boże tchnie wyjątkową radością, optymizmem i nadzieją. Jako członkowie Kościoła jesteśmy wprawdzie poddawani próbom i doświadczeniom, ale też przeznaczeni z woli Dobrego Pasterza do pełni życia i szczęścia, które się nie skończy.
Autor Apokalipsy, świadek prześladowań chrześcijan, wyśpiewuje pewność ostatecznego triumfu wszystkich, którzy przynależą do Kościoła Jezusa: Nie będą łaknąć, pragnąć, nie porazi ich słońce, każdą łzę otrze Bóg z ich oczu (Ap 7, 17). Taka jest wizja udziału wierzących w Jezusa w chwale Jego Zmartwychwstania; taka jest zapowiedź naszego udziału w Jego zwycięstwie nad śmiercią! Zapewnia nas o tym Dobry Pasterz w Ewangelii.

bp Wiesław Mering

„Daję im życie wieczne… nie zginą na wieki… nikt nie może ich wyrwać z ręki mego Ojca”. (J 10, 27-30)