Wprowadzenie    Liturgia słowa    Katecheza    Rozważanie

III NIEDZIELA WIELKANOCNA Rok C (biały) Nr 21 (22 kwietnia 2007)

Wprowadzenie do liturgii

RADOŚĆ UCZNIÓW

Młodzież czasem śpiewa piosenkę, zawierającą takie słowa: „Boża radość jak rzeka, Boża miłość jak rzeka, Boży pokój wypełnia duszę mą”. Czytane dzisiaj teksty biblijne wskazują na miłość Bożą i na płynącą stąd radość.
W czasie publicznej działalności Pan Jezus okazał swoją moc i miłość, kiedy za Jego przyczyną Apostołowie dokonali cudownego połowu ryb. Świadkami podobnego cudu stali się po Jego Zmartwychwstaniu. Cud ten był dla nich źródłem radości. Spotkania ze zmartwychwstałym Mistrzem, który okazał uczniom swą miłość, sprawiły, że później Apostołowie „cieszyli się, że stali się godni cierpieć dla imienia Jezusa”.
Sługa Boży Jan Paweł II w liście apostolskim Novo millennio ineunte zachęcał, byśmy po przeżyciu Jubileuszu Roku 2000 byli świadkami miłości – tej miłości, którą obdarza nas zmartwychwstały Pan. Ojciec Święty przypomniał, że „Miłość jest naprawdę «sercem» Kościoła, jak to dobrze rozumiała św. Teresa z Lisieux: «Zrozumiałam, że Kościół ma Serce i że to Serce płonie Miłością. Zrozumiałam, że tylko Miłość zdolna jest poruszać członki Kościoła. Zrozumiałam, że w Miłości zawierają się wszystkie powołania, że Miłość jest wszystkim»”.
Niech doświadczanie miłości Bożej będzie dla nas źródłem codziennej radości.

bp Stefan Cichy

„To już trzeci raz, jak Jezus ukazał się uczniom od chwili, gdy zmartwychwstał.” (J 21, 14)