Wprowadzenie    Liturgia słowa    Katecheza    Rozważanie

II NIEDZIELA WIELKANOCNA, czyli MIŁOSIERDZIA BOŻEGO Rok C (biały) Nr 20 (15 kwietnia 2007)

Wprowadzenie do liturgii

CHRYSTUS JEST NASZYM PANEM

Trwa w Kościele paschalna radość. Zwycięski Chrystus pozostał wśród swoich po Zmartwychwstaniu. Dziś słyszymy o Jego spotkaniu z uczniami w Wieczerniku, wieczorem w dzień Zmartwychwstania i po ośmiu dniach. Z pewnością pragniemy powtarzać za Apostołem Tomaszem: „Pan mój i Bóg mój”.
Głoszenie, że Jezus jest Panem winno zajmować szczególne miejsce we wszystkich istotnych chwilach naszego chrześcijańskiego życia, nie tylko w kościele na liturgii eucharystycznej, nie tylko podczas rekolekcji, misji, nie tylko podczas indywidualnych nawróceń, ale także poza świątynią – w rodzinie, w chwilach pracy i odpoczynku. Jak w początkach Kościoła tak i dziś, tym, co może wyrwać świat z odrętwienia niewiary i nawrócić go do Ewangelii nie są apologie, teologiczne czy nie kończące się dyskusje, ale proste, mocne Bożą mocą głoszenie, że Jezus jest Panem. Najpierw trzeba to głosić samemu sobie, w swoim wnętrzu, aby potem można było głosić to innym. Okazuje się, że nie tylko w świecie, lecz także w twoim sercu jest mnóstwo bożków i wielu panów rywalizujących o miejsce i posłuch. Próbujmy powtarzać Jezus jest Panem, kiedy jesteśmy kuszeni, kiedy jesteśmy przygnębieni lub niezdecydowani, rozbici wewnętrznie, a wówczas doświadczymy Jego siły.

bp Ignacy Dec

„Jezu, błogosław wszystkim zgromadzonym dla oddania czci nieskończonemu miłosierdziu Twemu” (św. siostra Faustyna).