Wprowadzenie    Liturgia słowa    Katecheza    Rozważanie

NIEDZIELA ZMARTWYCHWSTANIA PAŃSKIEGO - Msza św. w dzień Rok C (biały) Nr 18 (8 kwietnia 2007)

Wprowadzenie do liturgii

UJRZAŁ I UWIERZYŁ

Ewangelia dzisiejsza zdominowana jest niezwykłym pośpiechem. Maria Magdalena, nie czekając na wschód słońca, wczesnym rankiem, gdy jeszcze było ciemno, udaje się do grobu. Zobaczywszy pusty grób, biegnie, by oznajmić o tym uczniom. Piotr i Jan poruszeni tą niezwykłą nowiną, biegną razem do grobu, wyprzedzając jeden drugiego. Co zobaczyli? Zobaczyli odsunięty kamień, płótna i chustę. Zobaczyli przede wszystkim spełniające się słowo Boże. Zrozumieli, że to słowo nie jest jedynie literacką fantazją ani historią nasączoną duchowością, lecz jest to żywy i spełniający się głos mówiącego Boga. Dotąd bowiem nie rozumieli jeszcze Pisma, które mówi, że On ma powstać z martwych. Nie rozumieli, że słowo Boże posiada samo w sobie moc spełnienia się. To, co było literą lub głosem Boga, nieodwołalnie zmierza ku temu, by stać się wydarzeniem życia. Jezus zmartwychwstał, to znaczy, że treść Bożego słowa przekształciła się w życie. W osobie Chrystusa wypełniło się całe słowo Boże. Z takiej właśnie perspektywy, każdy człowiek powinien spoglądać na własne życie. Człowiek dopiero wtedy może w pełni poczuć się dzieckiem Bożym, jeśli zauważy w swoim życiu wypełniające się słowo Boże. Dla takiego doświadczenia warto nawet uprzedzić słońce.

ks. Roman Mleczko – paulista

„Biegli oni obydwaj razem, (...) do grobu”.