Wprowadzenie    Liturgia słowa    Katecheza    Rozważanie

WIELKI PIĄTEK MĘKI PAŃSKIEJ Rok C (czerwony) Nr 16 (6 kwietnia 2007)

Wprowadzenie do liturgii

NARODZINY KOŚCIOŁA

W centrum dzisiejszego dnia stoi Krzyż Chrystusa. Dlatego Liturgię słowa poprzedza adoracja krzyża. Czytanie opisu Męki Pańskiej ma nam przypomnieć o wydarzeniach, jakie miały miejsce od zakończenia Ostatniej Wieczerzy, aż do złożenia ciała Jezusa w grobie.
W dniu dzisiejszym Kościół nie sprawuje Eucharystii. Wierni przyjmują Komunię konsekrowaną wcześniej. Wycisza się kościół, tabernakulum pozostaje puste – wszystko po to, aby uświadomić nam, jak samotna byłaby ludzkość, gdyby Chrystus nie przyszedł.
W czytaniu z Księgi Proroka Izajasza słyszymy proroctwo o słudze Pańskim i jego cierpieniach. Męka i śmierć Chrystusa zostały dużo wcześniej zapowiedziane. Wydarzenia z Golgoty, a później Zmartwychwstanie Jezusa były wypełnieniem wcześniejszych proroctw. Tylko szkoda, że nie wszyscy w to uwierzyli!
W Wielki Piątek narodził się Kościół, kiedy to z przebitego boku Chrystusa wypłynęła krew i woda. Dla ojców Kościoła woda jest obrazem chrztu a krew Eucharystii. Te dwa sakramenty – naucza św. Jan Chryzostom – dają początek Kościołowi, który powstał z przebitego boku Chrystusa, tak jak z boku Adama wyszła jego małżonka Ewa, dając początek ludzkości.

ks. Mariusz Krawiec – paulista

„Czy może i ty jesteś jednym spośród uczniów tego człowieka?”. (J 18, 16)