Wprowadzenie    Liturgia słowa    Katecheza    Rozważanie

WIELKI CZWARTEK - Msza Wieczerzy Pańskiej Rok C (biały) Nr 15 (5 kwietnia 2007)

Wprowadzenie do liturgii

POKORNA SŁUŻBA

Zaskakuje uczniów, że Jezus, ich Mistrz, chce umyć im nogi. Piotr protestuje. W czasach współczesnych Jezusowi do obowiązków sług należało myć nogi swoim panom. Jezus zdobywa się na gest, na który nie zdobył się żaden z dotychczasowych mistrzów i proroków. Dzieje się to podczas wieczerzy, w trakcie której zostaje ustanowiona Eucharystia. Dlaczego właśnie w tym momencie? Jezus na tej ostatniej przed swoim odejściem uczcie chce przekazać uczniom swój testament. Najważniejszym jego elementem jest Eucharystia. Odtąd, aż do końca świata Chrystus pozostanie obecny w swoim Kościele pod postaciami chleba i wina. Do sprawowania Eucharystii powołani zostają apostołowie, do uczestniczenia w niej wszyscy ochrzczeni. Stąd dziś świętuje się ustanowienie kapłaństwa, tego sakramentalnego jak i tego powszechnego, w którym mają udział wszyscy wierni. W tym tak ważnym momencie Jezus umywa uczniom nogi. Gest uniżenia i służby. Chce w ten sposób dać do zrozumienia, że Euchar y s t i a związana jest nierozłącznie ze służbą drugiemu człowiekowi. Uczestnictwo w sakramentach świętych jest owocne, jeśli otwiera nas na bliźniego. Właśnie to chce pokazać Jezus w trakcie Ostatniej Wieczerzy, łącząc ustanowienie Eucharystii z obmyciem uczniom nóg.

ks. Mariusz Krawiec – paulista

„Daję wam przykazanie nowe, abyście się wzajemnie miłowali, jak Ja was umiłowałem”. (J 13, 34)