Wprowadzenie    Liturgia słowa    Katecheza    Rozważanie

NIEDZIELA PALMOWA, CZYLI MĘKI PAŃSKIEJ Rok C (czerwony) Nr 14 (1 kwietnia 2007)

Wprowadzenie do liturgii

PALMA ZWYCIĘSTWA

Jezus Chrystus jest Królem, a Jego przyjście oznacza błogosławieństwo dla wszystkich ludzi! Ten Król przyszedł na ziemię jako rzecznik swoich poddanych wobec Ojca. I teraz przychodzi do Jerozolimy w ich imieniu. Czy jeszcze dziwi nas to, że On nie pragnie innego tronu niż krzyż, innej władzy niż miłość, innego powodzenia niż złożenie ofiary z własnego życia? Czy włączając się w chór śpiewających Hosanna u bram Jerozolimy, wytrwamy przy błogosławionym Królu do końca? Czy pójdziemy z Nim do Getsemani, by uczyć się od Króla posłuszeństwa Ojcu? Czy nie zabraknie nas przed Wysoką Radą, aby poznać bezkompromisowość Jezusowej prawdy? Czy staniemy po Jego stronie przed Piłatem, wyznając, że to Jezus jest naszym Królem? Czy pójdziemy do Heroda, aby zaświadczyć o godności Syna Bożego, która nie zniża się do zaspokajania ludzkich kaprysów? Czy przyznamy się do błogosławionego Króla podczas Drogi Krzyżowej i na Golgocie? Czy podczas pospiesznego pogrzebu Jezusa ocaleje w nas nadzieja wykrzyczana w radosnym Hosanna? Zapytajmy także siebie, czy uczestnicząc w tych wszystkich wydarzeniach rozpoznamy w podwójnym symbolu palmy prawdę o naszym przeznaczeniu: do męczeństwa z miłości i do chwalebnego zwycięstwa? Czy jesteśmy gotowi podzielić los naszego Króla?

ks. Bogusław Zeman – paulista

„Hosanna Synowi Dawidowemu!”. (z dzisiejszej liturgii)