Wprowadzenie    Liturgia słowa    Katecheza    Rozważanie

V NIEDZIELA WIELKIEGO POSTU Rok C (fioletowy) Nr 13 (25 marca 2007)

Wprowadzenie do liturgii

NOWE ŻYCIE W CHRYSTUSIE

Łatwo przychodzi nam widzieć zło w innych, trudniej w sobie, gdyż na różne sposoby uciekamy od naszej grzesznej sytuacji. Tymczasem należy ją uznać i uwierzyć, że w Bogu zawsze możliwe jest nowe życie.
Ewangeliczna scena z kobietą cudzołożną poucza, że dokonuje się to w spotkaniu z Jezusem Chrystusem. Jego miłość ocala wszystkich: uważających się za „sprawiedliwych” stawia w obliczu ich własnego sumienia (Kto z was jest bez grzechu?), a jawnym grzesznikom przywraca godność i wiarę w możliwość innego życia (Idź i już nie grzesz).
Wykorzystajmy możliwości osobistego spotkania z Chrystusem, jakie przynosi Wielki Post, a więc rekolekcje, nabożeństwa pasyjne, spowiedź świętą, jałmużnę i post. Istotną rzeczą jest spotkać Chrystusa w tym, co stanowi naszą największą potrzebę. Każde cierpienie, każda nasza bieda i słabość mogą nas włączyć w odkupieńcze dzieło Jezusa Chrystusa. Jezus chce nauczyć nas dawania nowych odpowiedzi na stare zadania i obowiązki. Wyzwolenie ku dobru musi stanowić dynamizm życia, ową siłę n a p ę d o w ą wszystkich naszych działań. Zawsze jest możliwe, by poprzez nawrócenie i zawierzenie Chrystusowi oświadczyć mocy Ducha Świętego, która przekracza słabe, ludzkie siły i otwiera perspektywę nowej drogi życia.

ks. Stanisław Haręzga

„I Ja ciebie nie potępiam. Idź, a od tej chwili już nie grzesz!”. (J 8, 11)