Wprowadzenie    Liturgia słowa    Katecheza    Rozważanie

III NIEDZIELA WIELKIEGO POSTU Rok C (fioletowy) Nr 11 (11 marca 2007)

Wprowadzenie do liturgii

NAWRÓĆ SIĘ!

Czy usłyszeliśmy już Boże wezwanie do nawrócenia, wezwanie pełne miłości i troski? Bóg zna skutki życia bez nawrócenia i dlatego woła, prosi, upomina. Pan nie chce śmierci grzesznika, On jest łaskawy, pełen miłosierdzia, odpuszcza wszystkie winy.
Bóg, który jest Miłością, ma dla każdego z nas wiele cierpliwości. Nie możemy jednak ciągle odkładać na później nawrócenia, czyli zmiany naszego życia. Wołanie o nawrócenie dotyczy nie tylko sąsiada, który pije i znęca się nad żoną, lekarza materialisty, polityka, który nie myśli kategoriami dobra wspólnego, brata który pogubił się na drodze swego powołania… To również ja i Ty mamy się nawrócić!
W Ewangelii jest mowa o bardzo brutalnych wydarzeniach, o tragicznej śmierci wielu ludzi. Te informacje zaszokowały współczesnych Jezusowi, a Jezus mówi: Jeśli się nie nawrócicie, wszyscy tak samo zginiecie! Suche drzewo bez owoców to każdy człowiek, który uporczywie trwa w grzechu. Grzech zaś, to brak miłości, to brak życia. Teraz jest nam dany czas na przemianę, na użyźnienie duszy słowem Bożym, na odnowienie jej sakramentem pokuty i pojednania, na umocnienie jej Chlebem eucharystycznym tak, byśmy mogli przynieść owoc nawrócenia.

ks. Bogusław Laskowski – paulista

„Oto już trzy lata, (…) szukam owocu na tym drzewie figowym, a nie znajduję”.(Łk 13, 7)