Wprowadzenie    Liturgia słowa    Katecheza    Rozważanie

II NIEDZIELA WIELKIEGO POSTU Rok C (fioletowy) Nr 10 (4 marca 2007)

Wprowadzenie do liturgii

PRZEMIENIONE OBLICZE CHRYSTUSA

Dzisiejsza Ewangelia przypomina nam fakt przemienienia Pańskiego na górze Tabor, gdzie Jezus objawił się wybranym uczniom jako zapowiadany Mesjasz. Przemienienie ukazało wypełnienie się w Jezusie pism prorockich o Mesjaszu, Synu Bożym i Synu Człowieczym. Potwierdziło także wszystkie starotestamentowe zapowiedzi dotyczące Jezusa, Jego Boskość i Jego zbawczą misję.
Na świadków swojego przemienienia wybrał Jezus tych samych uczniów, którzy będą świadkami Jego trwogi i duchowej walki w Ogrodzie Oliwnym: Piotra, Jakuba i Jana. Ujrzeli oni chwałę Chrystusa, która miała umocnić ich wiarę, aby nie zwątpili, gdy ujrzą Jezusa umęczonego, udręczonego, ogołoconego z Bóstwa.
Przemienienie Jezusa budzi w Apostołach przerażenie, bojaźń Bożą, ale także napawa ich wewnętrznym pokojem i chęcią skrycia się w bezpieczne ramiona tak potężnego Pana, o którym Bóg Ojciec mówi: To jest mój Syn wybrany, Jego słuchajcie. Wiedzą, że Ten, na którego patrzą, jest umiłowanym Synem Bożym. My także mamy Go słuchać, kontemplując w czasie Wielkiego Postu przemienione oblicze Chrystusa, abyśmy mogli Go ujrzeć, takim jakim jest w chwale nieba.

ks. Paweł Wojtas – naczelny kapelan więziennictwa