Wprowadzenie    Liturgia słowa    Katecheza    Rozważanie

I NIEDZIELA WIELKIEGO POSTU Rok C (fioletowy) Nr 9 (25 lutego 2007)

Wprowadzenie do liturgii

POST CISZY

Wsłuchiwanie się w słowa Abrahama, Mojżesza i Dawida pomaga także słuchać Jezusa na pustyni. To On przywołuje do porządku Kusiciela i przypomina mu, co jest napisane w Imię Boże. Trzykrotna reakcja na podszepty Szatana jest przywołaniem Księgi Powtórzonego Prawa. Nie jest to tylko walka na cytaty. Jezus czyni porządek w ludzkim myśleniu i swoją postawą daje świadectwo wierności Ojcu. Nasze wielkopostne zasłuchanie w Ewangelie i odparcie podszeptów Kłamcy może wzorować się na lekcji Apostola Pawła. Ten nauczyciel uważnego słuchania zapytuje braci: Cóż mówi Pismo? i przywołuje głos Mojżesza z ostatniego etapu wędrówki do Ziemi Obiecanej: Słowo jest blisko ciebie, na twoich ustach i w sercu twoim. Słowo umacniające, słowo przewodzące, słowo ożywiające. Niech śpiewanie z Dawidem Psalmu 91 doda nam odwagi i umocni w podejmowaniu trudu wędrówki po drogach wielkopostnej pustyni. Bóg obiecuje swoją pomoc mieszkającym w Jego namiocie. Będzie z nami w każdym zmaganiu. Taką próbą będzie dla wielu czas i cisza potrzebne na medytacje nad słowem Bożym. Ileż to razy Kusiciel będzie argumentował, że post ciszy to fundamentalizm, zacofanie, głupota… Odpowiedzmy mu z całą stanowczością: „Napisane jest: Słuchaj!”.

bp Marian Gołębiewski

Jezus przez czterdzieści dni przebywał na pustyni, gdzie był kuszony przez diabła. (por. Łk 4, 1-2)