Wprowadzenie    Liturgia słowa    Katecheza    Rozważanie

I NIEDZIELA ADWENTU Rok A (fioletowy) Nr 57 (2 grudnia 2001)

Wprowadzenie do liturgii

BĄDŹMY GOTOWI NA SPOTKANIE PANA

Dzień Pański
Adwent to radosne przygotowanie na przyjście Jezusa, które uroczyście będziemy obchodzić w czasie świąt Bożego Narodzenia, ale także na przyjście Jezusa, które dokona się na końcu czasów. W czasie Adwentu słuchamy słowa Bożego, które jest orędziem skierowanym do nas. Słyszymy dzisiaj wezwanie: Idźmy z radością na spotkanie Pana. Kolejne niedziele, święta Bożego Narodzenia i inne wydarzenia stają się dla nas spotkaniem z Jezusem i prowadzą do spotkania w Dniu Ostatecznym. Tylko On jest Panem historii. On jest Słowem Bożym. Tylko On daje taki pokój, którego świat dać nie może - pokój serca. Dzisiejsza Ewangelia przestrzega, aby nie dać się wplątać w nieistotne sprawy, bo w chwili, której się nie domyślacie, Syn Człowieczy przyjdzie. Święty Paweł mówi: Rozumiejcie chwilę obecną: teraz nadeszła dla was godzina powstania ze snu. Rozumieć chwilę obecną to nic innego, tylko sensownie żyć. Odrzucić wszystkie uczynki ciemności, bo one mają powiązanie z ojcem wszelkiego kłamstwa. I nade wszystko przyoblec się w Pana Jezusa Chrystusa, abyśmy chodzili ubrani w szaty łaski Chrystusowej. W ten sposób możemy rozpocząć nowy rok liturgiczny.

bp Piotr Skucha

'Dwie będą mleć na żarnach: jedna będzie wzięta, druga zostawiona'. (Mt 24, 41)