Wprowadzenie    Liturgia słowa    Katecheza    Rozważanie

VI NIEDZIELA ZWYKŁA Rok C (zielony) Nr 7 (11 lutego 2007)

Wprowadzenie do liturgii

UBODZY, A BŁOGOSŁAWIENI

W Księdze Powtórzonego Prawa, Bóg rzekł do narodu wybranego: Kładę dziś przed tobą życie i szczęście, śmierć i nieszczęście, (...) błogosławieństwo i przekleństwo. I dodał z ogromną troską: Wybierajcie życie, abyście żyli (Pwt 30, 15. 19). Także w dzisiejszej Ewangelii Jezus kładzie przed nami błogosławieństwo i przekleństwo. Jedno i drugie odnosi się do każdego z nas. Błogosławieni jesteście, jeżeli żadnych dóbr tego świata nie stawiacie ponad Boga; gdy głodujecie; gdy płaczecie nad swoimi i świata grzechami; gdy cierpicie prześladowanie z powodu Syna Człowieczego.
Pierwsze błogosławieństwo jest tutaj kluczowe i najważniejsze. Przywołuje ono bowiem na pamięć ubogich Jahwe, których cechowało szukanie Boga i tęsknota za Nim. Natomiast tych, którzy od Pana odwracają swe serce i pokładają ufność w ludziach i w rzeczach przemijających (por. Jr 17, 5), spotyka surowe słowo potępienia. Jezus mówi: biada wam, gdy całą nadzieję pokładacie tylko w rzeczach przemijających; gdy do sytości dochodzicie ludzką krzywdą; gdy szukanie i zaspakajanie przyjemności jest głównym celem waszego życia; gdy spotykając płaczących, biednych i skrzywdzonych, zamiast ich wesprzeć i pocieszyć, to jeszcze nimi pogardzacie.

ks. Henryk Skoczylas – michalita

„Błogosławieni jesteście wy, ubodzy, albowiem do was należy królestwo Boże”. (Łk 6, 20)