Wprowadzenie    Liturgia słowa    Katecheza    Rozważanie

V NIEDZIELA ZWYKŁA Rok C (zielony) Nr 6 (4 lutego 2007)

Wprowadzenie do liturgii

WYPŁYŃ NA GŁĘBIĘ!

To nie przypadkiem Jezus skorzystał z Piotrowej łodzi, nauczając tłumy. W ten sposób rybak płuczący sieci przysłuchiwał się nauce Mistrza. Co takiego powiedział Jezus, że Piotr, mimo zmęczenia i wbrew logice wynikającej z doświadczenia rybaka, posłuchał Jezusa? Jego słowa: Całą noc pracowaliśmy i nic nie ułowiliśmy, ale na Twoje słowo zarzucę sieci, świadczą, że nauczanie Jezusa poruszyło go do głębi.
Słuchanie Boskiego Nauczyciela domaga się porzucenia ludzkich kalkulacji, wymaga wiary, że robienie tego, co Jezus mówi, przynosi owoce, których człowiek często się nie spodziewa. Wiara i zaufanie okazywane Bogu otwierają nasze serca na Jego obecność i pozwalają Mu działać w naszym życiu. Gdy człowiek nawet wbrew sobie i czysto ludzkiemu doświadczeniu, na „Jego słowo zarzuca sieci”, to znaczy podejmuje wysiłek czynienia dobra w duchu Chrystusowej Ewangelii, pada jak Piotr na kolana przed Bogiem, bo odczuwa, że został ogarnięty Bożym miłosierdziem, na które nie zasłużył.
Słowa: Nie bój się, odtąd ludzi będziesz łowił oznaczają, że Pan, nie zważając na ludzką słabość, wzywa człowieka, aby stał się narzędziem Bożego królestwa, przekazicielem tej łaski, która stała się jego udziałem.

ks. Witold Wiśniowski – paulista

„Na Twoje słowo, Panie, zarzucę sieci”.(Łk 5, 5)