Wprowadzenie    Liturgia słowa    Katecheza    Rozważanie

IV NIEDZIELA ZWYKŁA Rok C (zielony) Nr 5 (28 stycznia 2007)

Wprowadzenie do liturgii

Dzień Pański

WPROWADZIĆ SŁOWO W CZYN

Sługa Boży Jan Paweł II w liście apostolskim Tertio millennio adveniente zachęcał, by „powrócić z odnowionym zapałem do Biblii” i do ponownego odkrycia chrztu jako fundamentu chrześcijańskiego życia. Podkreślał jednocześnie, że „trzeba rozbudzić w każdym wierzącym prawdziwą tęsknotę za świętością, mocne pragnienie nawrócenia i osobistej odnowy w klimacie coraz żarliwszej modlitwy i solidarności z bliźnimi, zwłaszcza z tymi najbardziej potrzebującymi”. Zachęty te są stale aktualne. Jako chrześcijanie mamy się przypatrywać swemu powołaniu i wiernie wypełniać zobowiązania wynikające z przyjęcia chrztu. W ich realizacji ważne jest słuchanie słowa Bożego i wprowadzanie go w czyn.
Jezus Chrystus głosił mieszkańcom rodzinnego miasta słowo zbawienia. Tego słowa rodacy nie przyjęli. My, jako wierzący w Chrystusa, mamy nie tylko przyjąć to słowo, ale mamy nim żyć, mamy postępować według Jego wskazań, na co w sposób bardzo konkretny zwraca uwagę św. Paweł w czytanym dziś hymnie o miłości.
Przykład słuchania słowa Bożego i wezwań Jana Pawła II dała bł. Matka Teresa z Kalkuty, która apelowała do współsióstr: „Poznawajcie słowo Boga, kochajcie słowo Boga, żyjcie słowem Boga, dzielcie się słowem Bożym, a słowo Boże uczyni was świętymi”.

bp Stefan Cichy

„Żaden prorok nie jest mile widziany w swojej ojczyźnie”. (Łk 4, 24)