Wprowadzenie    Liturgia słowa    Katecheza    Rozważanie

ŚWIĘTO CHRZTU PAŃSKIEGO Rok C (biały) Nr 2 (7 stycznia 2007)

Rozważanie

CHRZEST NOWYM NARODZENIEM


Największym darem, jaki posiada człowiek, jest życie. O ile bardziej nabiera ono sensu, kiedy na chrzcie św. otrzymuje nową, nadprzyrodzoną jakość. Świadomość, że śmierć może być dla nas tylko zyskiem, że każde cierpienie może mieć sens, że jestem dzieckiem Bożym, że każdy jest moim bliźnim i jestem mu potrzebny, otwiera przed człowiekiem nowe perspektywy szczęścia. Czy zdaję sobie sprawę z tego wszystkiego?
Czym jest dla mnie chrzest święty? Czy staram się wyobrazić sobie mój własny chrzest, przypomnieć jego datę? Może warto byłoby zapytać rodziców i bliskich, jak wyglądała ta uroczystość, kim był ten, kto udzielał sakramentu chrztu?
Pełniejsze zrozumienie tajemnicy własnego chrztu św. pozwoli rodzicom dostrzec, jak wielki skarb Bóg ofiarowuje w tym sakramencie ich dziecku. Może też uwrażliwi ich, aby od samego początku okazywali mu wszelką możliwą pomoc w zachowaniu świętości. Wówczas zmienią się zapewne kryteria wyboru chrzestnych i prezentów. Pewnym sprawdzianem, na ile rodzice zrozumieli tajemnicę chrztu św. zarówno własnego, jak i dziecka, będzie również przygotowanie i przebieg przyjęcia po chrzcie św., które winno nabrać charakteru prawdziwie chrześcijańskiego.
Trzeba bardzo wyraźnie podkreślić niezwykłe znaczenie chrztu św. dla życia i pełnego rozwoju człowieka. Chrzest w rzeczywistości jest nowym narodzeniem. W sakramencie tym człowiek staje się dzieckiem Bożym, otrzymuje od Boga łaskę świętości potrzebną do dobrego życia, przezwyciężania pokus i trudności. Sakrament ten otwiera drogę do nieba oraz włącza do wspólnoty Kościoła, która bierze odpowiedzialność za nowo ochrzczonego, wspomaga go swoimi modlitwami i towarzyszy mu na drodze życia. Dlatego tak ważne jest, aby przy udzielaniu chrztu św. byli obecni nie tylko rodzice dziecka i bliscy, ale też inni przedstawiciele miejscowego Kościoła. Cała miejscowa społeczność winna interesować się chrztem św. i nowym chrześcijaninem.
Sakrament chrztu nie jest celem samym w sobie, ale początkiem długiej drogi. Jest to droga do pełnego szczęścia w Bogu, droga na szczyty świętości, droga fascynująca, ale wymagająca dużo wysiłku, poświęcenia i starań.

ks. Stanisław Dziekoński