Wprowadzenie    Liturgia słowa    Katecheza    Rozważanie

ŚWIĘTO CHRZTU PAŃSKIEGO Rok C (biały) Nr 2 (7 stycznia 2007)

Wprowadzenie do liturgii

Dzień Pański

ŁASKA, KTÓRA NIESIE ZBAWIENIE

Jeszcze trwamy w uwielbieniu Boga, dziękując Mu za narodzenie Zbawiciela, jeszcze wzrok mamy utkwiony w Boże Dzieciątko, gdy św. Jan Chrzciciel głosi nam odrodzenie w Duchu Świętym i oczyszczenie w ogniu. Objawienie osoby Jezusa Chrystusa przy chrzcie w Jordanie zapowiada bliskie wypełnienie obietnicy zbawienia: głos z nieba oznajmia dobroć i miłosierdzie Ojca, który dokona tego dzieła w swoim umiłowanym Synu. Podczas chrztu w Jordanie Jezus zostaje objawiony światu jako Syn Boży w czasie, kiedy się modli, kiedy trwa na modlitwie, która już sama w sobie jest widzialnym znakiem Jego zjednoczenia z Ojcem. Ten właśnie czas Duch Święty wybiera, aby ukazać ludziom oczekującym Mesjasza prawdę o Jezusie Chrystusie. Dziś przypomina nam ona prawdę o nas samych. Przypomina, kim jesteśmy, odkąd przez sakrament chrztu zostaliśmy włączeni we wspólnotę Kościoła; przypomina, jaka jest nasza chrześcijańska godność. Oto przez chrzest staliśmy się świątynią Ducha Świętego, otrzymaliśmy łaskę nowego życia w Bogu, co więcej: zostaliśmy wezwani, aby być Jego dziećmi. Czy uświadamiamy sobie wartość tego Bożego daru? Pamiętajmy – ta łaska zobowiązuje.

ks. Ryszard Maria Tomaszewski – paulista

„Tyś jest mój Syn umiłowany, w Tobie mam upodobanie”. (Łk 3, 22)